Frederikssund Kommunes logo
24. januar 2022

Frederikssund Kommune får Fritidspas

Børn og unge i udsatte positioner kan se frem til muligheden for at få Fritidspas i 2022 og 2023. Frederikssund Kommune har nemlig modtaget tilskud fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til Fritidspas.

Fritidspasset skal sikre, at børn og unge i alderen 0-18 år, der af sociale, økonomiske og/eller kulturelle årsager er begrænset i at deltage i fritidsaktiviteter, får mulighed for at blive en del af fritidslivet. Målet er at give børn og unge gode oplevelser i foreningsfællesskab, da det kan være med til at styrke deres sociale netværk og trivsel. Fritidspasset kan bruges til mange forskellige foreningsaktiviteter, som for eksempel svømning, fodbold, musik, spejder eller en anden fritidsaktivitet i en af Frederikssund Kommunes mange foreninger. Der er rig mulighed for at finde noget, som barnet eller den unge har lyst til og måske endda brænder for.

Fritidspasset omfatter økonomisk støtte til medlemskontingent samt mulighed for støtte i forbindelse med valg af aktivitet, tilmelding og opstart i en fritidsaktivitet fra ordningens fritidsvejledere og med udgangspunkt i barnets og familiens behov. Der er ligeledes mulighed for en følgeordning, hvor fritidsvejlederen tager med barnet eller den unge til aktiviteten samt tager den indledende dialog med foreningen, så barnet eller den unge får en god start på sit nye fritidsliv.

- Det er en rigtig glædelig nyhed, at vi får Fritidspas i Frederikssund Kommune. På den måde kan vi hjælpe endnu flere børn og unge i gang med et aktivt og meningsfyldt fritidsliv. Vi ved, at deltagelse i idræts- og foreningslivet er med til at styrke børn og unge trivsel og derfor er det positiv, at vi nu kan tilbyde de børn og unge, som står i en særlig sårbar eller udsat position en håndsrækning, siger Niels Martin Viuff (C), formand for udvalget Unge, fritid og idræt.

Fritidspasset forventes at kunne søges fra maj måned 2022. Familier kan ansøge om fritidspas i samråd med medarbejdere fra Frederikssund Kommune, der har jævnlig kontakt med børn, unge og familier. Det kan være sundhedsplejersker, lærere, pædagoger, sagsbehandlere med flere. Gives der fritidspas vil kommunens fritidsvejleder tage kontakt til barnet/den unge og dennes familie og tilbyde yderligere støtte til tilmelding og opstart i en fritidsaktivitet, hvis der er behov for det.

Børn spiller fodbold. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.

Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen