Frederikssund Kommunes logo
6. januar 2022

Entreprenør til Kultur- og Havnebadet er fundet

Byrådet har godkendt Per Aarsleff A/S som totalentreprenør til Kultur- og Havnebadet. Det forventes, at Kultur- og Havnebadet vil stå færdigt i forsommeren 2023.

Frederikssund Kommune har sammen med Frederikssund Ny Initiativråd og A.P. Møller Fonden gennemført et totalentreprenørudbud, som Per Aarsleff A/S har vundet. Det er fortsat Emcon, der er bygherrerådgiver, og Christensen og Co, som har tegnet projektet, er underrådgiver.

- Det glæder mig, at der nu igen er fremdrift i Kultur- og Havnebadet. Kultur- og Havnebadet er jo et vigtigt omdrejningspunkt, når vi ønsker at skabe mere liv og udvikle Kulturhavnen, siger borgmester Tina Tving Stauning (A).

Udbuddet er foregået som en omvendt licitation, hvor der på forhånd er fastlagt en sum, som projektet skal holde sig inden for. Der blev derfor alene budt på kvalitative underkriterier.

Nu skal Per Aarsleff A/S i gang med at udarbejde en plan for projektet, som byrådet får fremlagt til godkendelse i juni 2022.

- Vi glæder os til samarbejdet med Frederikssund Kommune om det nye Kultur- og Havnebad. Et spændende projekt, der involverer en lang række af de specialkompetencer som vi har ”in-house” i Aarsleff. Vi har tidligere leveret havnebade i stil med projektet her og det glæder os, at vi nu skal lave et anlæg til glæde for Frederikssund Kommune og de kommende brugere, siger Rene Kold Søndergaard, afdelingsingeniør i Per Aarsleff A/S.

Et nyt vartegn for Frederikssund Kommune

Kultur- og Havnebadet kommer til at ligge bynært ved indsejlingen til Frederikssunds tidligere industrihavn og vil tilbyde badeglade borgere og gæster gode forhold for en dukkert i havet både sommer og vinter. Kultur- og Havnebadet skal være et nyt mødested og vartegn for Frederikssund Kommune, som kan samle borgerne om gode og fælles oplevelser.

Det bliver bygget af bæredygtige materialer og får form som en cirkel, der flyder på fjorden. Det vil blive beklædt med træ, der falder flot ind i naturen, som omgiver havnebadet. Træet vil med tiden ændre sig, så det får en farve, der minder om sølv.

Kultur- og Havnebadet blev tidligere forsinket, da det ikke lykkedes at finde en hovedentreprenør ved første udbudsrunde i 2019. Siden er der blevet kigget nærmere på projektet i samarbejde med bygherrerådgiveren, og med det nye udbud er det lykkedes at finde en totalentreprenør. Det forventes nu, at byggeriet kan gå i gang i sommeren 2022 og stå færdigt i forsommeren 2023.

Forsinkelsen af projektet betød også, at Friluftsrådets tilsagn fra 2016 om at støtte projektet med 300.000 kroner udløb. Frederikssund Ny Initiativråd, der deltager i projektets styregruppe, har derfor indsendt en fornyet ansøgning om støtte, som Friluftsrådet har valgt at imødekomme. Midlerne skal bruges til at etablere et maritimt støttepunkt i forbindelse med Kultur- og Havnebadet således at flere brugere og foreninger får mulighed for at få oplevelser i forbindelse med Kultur- og Havnebadets placering i fjorden og naturen. Ansøgningen til Friluftsrådet er blevet udarbejdet i samarbejde med Naturstien Frederikssund.

Kultur- og Havnebadet er ligeledes støttet af A.P. Møller Fonden med 8,2 millioner kroner.

Der er desuden søgt om fornyet tilladelse fra Kystdirektoratet til opførelsen af Kultur- og Havnebadet. Tilladelsen forventes at komme i første kvartal 2022.

Illustration af hvordan Kultur- og Havnebadet kommer til at se ud. Illustration: Christensen og Co.Illustration af hvordan Kultur- og Havnebadet kommer til at se ud.

Illustration: Christensen og Co.