Frederikssund Kommunes logo
24. januar 2022

Dialogmøde om ny lokalplan i Vinge

Frederikssund Kommune er i gang med at udarbejde en lokalplan for det område i Vinge, der omkranses af Mekongvej, Dalvejen og Deltavej. For at styrke dialogen og borgerinddragelsen vil kommunen gerne mødes med interesserede borgere i området for at tale om den kommende lokalplan og det mulige byggeri på arealet.

- Borgerne i Vinge er jo dem, der kender deres lokalområde bedst, og den ressource vil vi gerne bruge ved at få kommentarer og input til den kommende lokalplan. Derfor inviterer vi til dette ”åbent hus” -møde, hvor vi kan snakke om udviklingen i Vinge og den konkrete lokalplan, siger koordinerende projektleder Dennis Ravn.

Lokalplanen skal give mulighed for, at der kan opføres 60-80 boliger i 2-5 etager, som placeres langs Dalvejen. Frederikssund Kommune har et ønske om at flest mulig af områdets parkeringspladser bliver integreret i bebyggelsen, så antallet af synlige parkeringspladser bliver minimeret. Dermed bliver der skabt bedre plads til grønne byrum.

Dialogmøde 1. februar

Det udendørs dialogmøde bliver holdt:

Tirsdag den 1. februar kl. 15.30 – 17.00 på hjørnet af Deltavej og Dalvejen. Husk varmt tøj.

På mødet vil Frederikssund Kommune fortælle lidt om forventningerne til lokalplanens indhold og det mulige byggeri, lokalplanen åbner for i et kommende udbud.

Borgmester Tina Tving Stauning samt Byrådet vil også blive inviteret til at deltage i mødet.

Kortudsnit, der viser den kommende lokalplans afgræsning. Grafik: Frederikssund Kommune. Kortudsnit, der viser den kommende lokalplans afgræsning.

Grafik: Frederikssund Kommune.