Frederikssund Kommunes logo
28. januar 2022

Beredskab øges til højeste niveau

DMI har over natten opjusteret deres varsel om forhøjet vandstand i fjordene søndag den 30. januar. Klokken 10 fredag formiddag lyder de aktuelle varsler:

  • I Roskilde Fjord nord for Kronprins Frederiks Bro: 207 centimeter cirka klokken 11.
  • I Roskilde Fjord syd for Kronprins Frederiks Bro: 149 centimeter cirka klokken 12.
  • I Isefjord: 203 centimeter cirka klokken 10.

Krisestaben har derfor fredag morgen besluttet at øge beredskabet til højeste niveau, og iværksætte en række yderligere tiltag til at forebygge oversvømmelser i udsatte områder.

Alle watertubes i brug

Fredag aften blev det besluttet at udlægge watertubes i Frederikssund langs J.F. Willumsensvej, Færgevej og Strandvej samt ved Smedeengen i Jægerspris. Dette udvides nu, så der også udlægges watertubes i midtbyen af Frederikssund ved havnen og i Hyllingeriis i Hornsherred.

Beredskabet har tilkaldt assistance til dette arbejde fra Beredskabsstyrelsen.

På kortene er illustreret med rødt, hvor watertubes placeres.

I Frederikssund udlægges der watertubes langs nordkajen og langs Stenværksvej bag sydkajen.I Frederikssund udlægges der watertubes langs nordkajen og langs Stenværksvej bag sydkajen.

Placering af watertubes langs J.F. Willumsensvej, Færgevej og Strandvej i Frederikssund.Placering af watertubes langs J.F. Willumsensvej, Færgevej og Strandvej i Frederikssund.

Watertube på Smedeengen rundt om Kignæshallen.Watertube på Smedeengen rundt om Kignæshallen.

Watertubes i Hylllingeriis.

Watertubes i Hyllingeriis.Watertubes i Hylllingeriis.

Når watertubes lægges ud, betyder det at alle ejendomme med udkørsel på Strandvej og Lille Færgevej samt Sydkajen i Frederikssund vil være afskåret fra udkørsel. På Strandvej er derfor allerede åbnet for forbindelsen mellem Strandvej og Thorfinsvej og forbindelsen mellem Pilehaven og Klintevej. 

Depoter med sandsække

Med den varslede vandstand vil der være en række områder i kommunen, hvor eneste værnemiddel er sandsække.

Det drejer sig blandt andet om Skyllebakke Havn, Færgevej og sidevejene Borgervænget og Harevej i Frederikssund. I Hornsherred er der risiko for oversvømmelse af udsatte ejendomme på Hyllingeriis, Tørslev Hage, i Kulhuse, i  Dalby Huse og på Over Draaby Strand.

Kommunen har 12.000 sandsække klar til brug, og de vil i løbet af det kommende døgn blive kørt ud til de depoter som oprettes følgende steder:

  • Kulhuse: For enden af Barakvejen ved bus-vendepladsen.
  • Tørslev Hage: Hjørnet af Granbrinken/Gammel Færgegårdsvej
  • Færgevej, Fasanvej, Harevej og Egernvej i Frederikssund: Hjørnet af Fasanvej og Slåen Bakke Alle
  • Dalby Huse: Dalby Strandvej ved p-pladsen for enden af vejen.
  • Over Dråby Strand: Lille Strandvej ved p-pladsen
  • Skyllebakke Havn: På p-pladsen ved indkørslen
  • I Hyllingeriis: Ved nr. 127-129

Vi udsender særskilt nyhed når depoterne er etableret og sandsække kan afhentes.

Informatører

Når kommunen aktiverer fuldt beredskab betyder det også, at vi sender informationsmedarbejdere ud i de berørte områder. Vi forventer derfor, at der vil være medarbejdere til stede, som kan hjælpe med svar på spørgsmål fra borgerne, og om nødvendigt kontakte Krisestaben.

Vi forventer at have medarbejdere til stede i Hyllingeriis, Over Draaby Strand, Dalby Huse og Kulhuse lørdag fra kl. 12 til 20 og igen i løbet af søndagen. 

Kronprins Frederiks Bro lukkes

Af hensyn til beredskabets arbejde lukkes Kronprins Frederiks Bro for al trafik fra fredag over middag og indtil ud på aftenen.

Herefter er broen kun farbar i bil. Cykelsti og fortorv vil være spærret af watertubes, og kan derfor ikke benyttes.

Men en varslet vandstand nord for broen på op til 207 centimeter, så vil broen heller ikke være farbar fra søndag morgen og forventeligt helt frem til mandag formiddag.

Vand på terræn

Med de ventede vandmængder må der forventes vand på terræn mange steder, og også oversvømmelser af vejarealer. Der kan også forekomme opstigning af kloakvand, som kan indeholde colibakterier. Vær derfor opmærksom på. at kæledyr ikke drikker af vandet.

Drikkevandsforsyningen ventes ikke berørt.

Følg informationerne løbende

Berørte borgere informeres også løbende via SMS, og alle opfordres til at følge med på www.frederikssund.dk/kriseinformation og kommunens facebookside.

Se også vores uvejrstema med info og gode råd i situationer som denne.