Frederikssund Kommunes logo
8. februar 2022

Præcisering vedr. varmepakke til økonomisk vanskeligt stillede borgere

Dette er en præcisering af en tidligere nyhed vedrørende Regeringens varmepakke for økonomisk vanskeligt stillede borgere. 

Regeringen er med ny varmepakke klar til at hjælpe vanskeligt stillede borgere, der har svært ved at finde penge til uforudsete varmeregninger.

Frederikssund Kommune får i øjeblikket en del henvendelser og spørgsmål fra borgere i forhold til, hvordan de kan søge tilskud til deres varmeregninger. Her er det vigtigt at slå fast, at der ikke er tale om en pulje, du som borger kan søge direkte.

Sådan søger du:

Din ansøgning skal gå gennem Frederikssund Kommune, hvor du kan søge om økonomisk hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter, jf. § 81 i Lov om aktiv socialpolitik og integrationslovens §35, eller personligt tillæg, jf. § 14 stk. 1 i Lov om socialpension.

  • Pensionister skal søge om personligt tillæg.
  • Kontanthjælpsmodtagere skal søge om en enkeltydelse.
  • Modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse skal søge om en enkeltydelse.

Din ansøgning skal sendes til Frederikssund Kommune, og på borger.dk kan du finde ansøgningsskema til:

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 47 35 10 00.

Du kan desuden læse hele pressemeddelelsen om varmepakken på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.