Frederikssund Kommunes logo
3. februar 2022

Mere hjælp til voldsramte kvinder

Foreningen Medusas formål er at forebygge og afhjælpe partnervold og anden kønsrelateret vold, herunder vold i nære relationer. Foreningen driver i forvejen frivillig rådgivning i samarbejde med Kalundborg, Odsherred og Holbæk kommuner, og nu har også Frederikssund kommune indgået et samarbejde.

Vigtig indsats

- I Social og Sundhedsudvalget har vi besluttet at indgå dette samarbejde med Medusa for en treårig periode. Det er vigtigt, at vi kan tilbyde kvinder, som oplever partnervold, en mulighed for at blive hørt og støttet. Vi ved, at en del af disse kvinder finder det svært at kontakte kommune direkte. Derfor kan netop en frivillig forening, som blandt andet tilbyder anonym rådgivning og støttesamtaler give et værdifuldt supplement til kommunens egen indsats, siger formanden for Social og Sundhed, Anne Sofie Uhrskov (V).

Medusas koncept består netop af åben anonym rådgivning med frivillige, som ved informationsarrangementer, individuelle støttesamtaler samt koordinering af netværksgrupper støtter kvinderne til et liv uden vold, inden det eskalerer til et ophold på et krisecenter. De frivillige er ofte sygeplejersker, socialrådgivere eller psykologer.

Samarbejde

Center for Familie og Rådgivning og Center for Job og Rådgivning vil i fællesskab indgå i samarbejdet med Medusa og den løbende koordinering af indsatsen. Begge centre har kontakt til kvinder, der kan have behov for den indsats, som Medusa tilbyder.

Samarbejdet mellem Frederikssund Kommune og Medusa bliver forankret i Rådgivningshuset, hvor Medusa får stillet lokaler til rådighed en til to aftner om ugen. Frederikssund Kommune bidrager også med personaleressourcer til samarbejdet, idet socialpsykiatrien stiller minimum to timer ugentligt til rådighed for samarbejdet.

Samarbejdsaftalen med Medusa trådte formelt i kraft den 1. februar 2022 og løber indtil den 31. januar 2025. Selve opstarten af indsatsen vil ske i starten af marts måned. Frederikssund Kommune betaler årligt 100.000 kr. til Medusa for samarbejdet.

Logo fra foreningen Medusa med ordene: et liv uden vold. Grafik Medusa.

Grafik Medusa.