Frederikssund Kommunes logo
3. februar 2022

Grøftekantsmøde om lokalplan

Frederikssund Kommuner er ved at udarbejde en ny lokalplan for det område, der afgrænses af Mekongvej, Dalvejen og Deltavej i Vinge. Her er en lokalplan undervejs, der skal give mulighed for en karrébebyggelse langs Dalvejen i to til fem etager.

Borgere lytter til Dennis Ravns oplæg om lokalplanen. Foto: Frederikssund Kommune.

Dialogmøde i grøftekanten

For at høre lokalområdets stemmer tidligt i processen havde Frederikssund Kommune tirsdag den 1. februar inviteret til en kop kaffe og et borgermøde i grøftekanten på Deltavej, hvor koordinerende projektleder Dennis Ravn fortalte om den kommende lokalplan.

Omkring 25 borgere fra lokalområdet mødte frem trods både lidt blæsevejr og regndryp. Og der var stor interesse for at tale om planen. Der blev således både spurgt ind til bygningshøjderne, trafikafviklingen, parkeringsmuligheder, grønne korridorer, facadeudtryk og meget andet.

De mange input fra borgerne medgår nu i administrationens videre arbejde med lokalplanen, som skal forelægges til politisk behandling i foråret. Derefter kommer lokalplanen i offentlig høring.

Koordinerende projektleder Dennis Ravn viser en planche over det nye lokalplansområde.Koordinerende projektleder Dennis Ravn viser en planche over det nye lokalplansområde.

Kommende temamøder i Byrådet

Også andre emner kom op på mødet. Der var flere, som spurgte til f.eks. arbejdet med forbedring af Dalvejen, Dalvejens kommende forløb, cykelstier og bilisternes hastighed i området.

Borgmester Tina Tving Stauning (A) samt andre medlemmer af Byrådet deltog også på mødet. Borgmesteren kunne blandt andet fortælle, at Byrådet i løbet af foråret holder to temamøder om Vinge med henholdsvis vejstrukturen i Vinge og offentlige institutioner som tema.

Omkring 25 borgere fra lokalområdet var samlet for at høre om lokalplanen. Foto: Frederikssund Kommune.Omkring 25 borgere fra lokalområdet var samlet for at høre om lokalplanen.

Fotos: Frederikssund Kommune.