Frederikssund Kommunes logo
2. december 2022

Hastigheden nedsættes flere steder

Frederikssund Kommune modtager jævnligt henvendelser fra borgere, der ønsker lavere hastighed på vejene i det område, de bor i. Blandt andet på baggrund af sådanne henvendelser har administrationen kigget på, hvor det kunne være relevant at nedsætte hastighedsgrænsen til 40 km/t.

Lavere hastighed på en række veje

På Plan og Tekniks møde den 30. november skulle politikerne således tage stilling til en sag, hvor administrationen anbefalede at nedsætte hastigheden i en række landsbyer og på en række veje i kommunen. Udvalget valgte at følge anbefalingen, og derfor er der - efter endelig godkendelse hos Politiet og Vejdirektoratet - udsigt til en hastighedsgrænse på 40 km/t på følgende veje:

 • Dyrlægegårds Alle, Frederikssund
 • Strandlystvej, Frederikssund
 • Plantagevej, Frederikssund
 • Ådalsvej (syd for Ågade), Kastaniealle og øvrige sideveje, Frederikssund
 • Roskildevej syd for Strandvangen efter sidevejen "Bjergvejen", Frederikssund
 • Agervej, Æblevang, Slangerup
 • Damgårdsvej, Skibby
 • Syrenvej, Skibby
 • Hybenvej, Jægerspris

Agervej i Slangerup. Foto: Frederikssund Kommune.Agervej i Slangerup er en af de veje, hvor hastigheden vil blive sat ned til 40 km/t.

Foto: Frederikssund Kommune.

Også i en række landsbyer vil hastigheden blive nedsat til 40 km/t. Det drejer sig om:

 • Dalby
 • Ferslev
 • Havelse Mølle
 • Kvinderup
 • Kyndby Huse
 • Lille Rørbæk
 • Manderup
 • Røgerup
 • Snostrup
 • Store Rørbæk
 • Sønderby
 • Tørslev
 • Østby

I nogle af disse landsbyer er der allerede i dag opsat tavler med en anbefalet hastighed på 40 km/t.

Administrationen har analyseret strækninger og områder til hastighedsnedsættelse og har vurderet stederne ud fra blandt andet trafiktællinger og antallet af skolebørn i områderne. Ligeledes indgår vurderinger af, hvorvidt vejene er uheldsprægede og om vejene er etableret med fortov og cykelsti.

Med i forsøgsordning

Frederikssund Kommune er med i en 3-årig forsøgsordning, som gør det nemmere at nedsætte hastigheden i tættere bebyggede områder. Den nye bekendtgørelse gør det muligt at fastsætte hastighedsgrænsen til 40 km i timen på alle veje, som ikke har betydning for den generelle trafikafvikling. Ordningen gør det også muligt at nedsætte hastigheden på primære og sekundære trafikveje af hensyn til at nedbringe støjniveauet.

Plan og Teknik vil senere blive præsenteret for endnu en sag, som afdækker hvilke andre veje, der kan komme på tale til hastighedsnedsættelse på grund af bl.a. trafiksikkerhed og støj.