Frederikssund Kommunes logo
3. august 2022

Samarbejde mellem Ældre Sagen og Frederikssund Kommune om MitId

Frederikssund Kommune blev i maj måned kontaktet af Bente Christensen fra Ældre Sagen i Frederikssund, som tilbød at stille med frivillige hjælpere til at hjælpe borgerne med at overgå fra NemID til MitID.

Det var et meget velkomment tilbud og de fik derfor et stort JA TAK fra kommunens side.

Ældre Sagen har igennem flere måneder oplevet, at mange borgere mødte rådvilde op i IT-cafeen, fordi de ikke kunne få installeret MitID. Og da IT-Cafeen kun er åben nogle få timer hver mandag, var der stadig mange, der ikke kunne blive hjulpet der. Vi kiggede derfor på at finde andre muligheder, og med erfaringer fra andre kommuner valgte vi at kontakte kommunen for at få et samarbejde i gang, fortæller formanden for Ældre Sagen i Frederikssund, Bente Christensen.

- Vi stod jo med den samme oplevelse, at nogle borgere løb ind i nogle praktiske og tekniske udfordringer, når de kom hjem fra Borgercenteret og skulle i gang med at skifte til MitID. Dette gjorde, at de var nødt til at komme tilbage til kommunen og få yderligere hjælp til dette. En frustrerende situation for borgerne. Det at have Ældresagen med på opgaven gør, at vi kan sende flere hjem med mere digital selvtillid og med en større tryghed og tillid til MitID, og det er jo sådan set hele ideen med dette, siger Morten Holm, afdelingsleder for Borger og Ydelse.

- Vi hjælper selvfølgelig også borgerne med dette, men jeg ser samarbejdet med Ældresagen som en måde at stå stærkere på og sikre, at der er hurtig hjælp til borgerne, og jeg kan kun sige, at jeg er overvældet over det engagement og den viden som de frivillige møder op med, fortæller Morten Holm.

Tre dage om ugen hen over sommeren har Ældre Sagens frivillige været fysisk til stede i Borgercenteret og hjulpet borgerne med at få gang i deres MitID, efter at borgeren har fået hjælp af kommunens medarbejdere til at aktivere det. Dette gælder for alle borgere og kræver således ikke, at man er medlem af Ældre Sagen.

- Det har været en stor succes og jeg er meget glad for, at vi kan fortsætte med samarbejdet på den anden side af sommerferien, siger Morten Holm

Frem til 30. september vil Ældre Sagens frivillige således være til stede i Borgercenteret, mandag, onsdag og torsdage fra kl. 10.00 – 13.00.

Skulle der ske ændringer i dagene, vil dette blive oplyst på kommunens hjemmeside

Ældre Sagen har også deres egen IT-cafe, og den flytter pr. 1. august til nye lokaler på Pedersholm i Frederikssund. Åbningstiderne er 12.00 – 14.30, hvilket også vil fremgå via Ældresagens hjemmeside, og også her vil der være mulighed for at få hjælp til MitID, såvel som til andre IT opgaver.

- MitID erstatter NemID for at give en større digital sikkerhed for borgerne, og det er vigtigt for mig at præcisere, at Ældre Sagen selvfølgelig hjælper inden for rammerne af den datasikkerhed, som vi som kommune skal levere. Det betyder også, at man bliver vejledt og guidet i, hvad man skal, men selve handlingen med at taste koder og den slags ind, det er noget, som man selv skal gøre, uden at nogen kigger over skulderen på en, siger Morten Holm.

Fakta om MitID

Ca. 1,4 millioner af de 5,1 millioner borgere der skal overgå til MitID, skal møde op i kommunernes Borgerservice, for at blive aktiveret

For Frederikssund betyder det, at knap 8.000 borgere skal en tur i Borgercenteret.

Ventetiden på at få en tid til at få hjælp i en Borgerservice ligger i snit på ca. 22 dage. I Frederikssund kommune har ventetiden været lidt kortere end landsgennemsnittet.

Borgercenteret. Foto: Frederikssund Kommune.Borgercenteret.

Foto: Frederikssund Kommune.