Frederikssund Kommunes logo
4. august 2022

Pas på de nye trafikanter

Sommerferien er slut og mandag den 8. august genoptager 3.469 børn deres skolegang i Frederikssund Kommune. Dertil kommer 320 helt nye elever i 0. klasse. Vanen tro samarbejder Frederikssund Kommune med Rådet for Sikker Trafik omkring skolestart for at gøre bilisterne – herunder især forældre, der afleverer deres børn i bil ved skolen - opmærksomme på at vise hensyn.

Mange forældre kører for stærkt

Mange kender sikkert fornemmelsen af at være kommet fem minutter for sent ud ad døren, så i stedet for cyklen, ryger ungerne på bagsædet af bilen med retning mod skolen. Herefter skal ungerne læsses af, inden man selv skal skynde sig på arbejde.

Faktisk er det hele 4 ud af 10 forældre, som har oplevet andre forældre, som netop har afleveret børn i skole, der har kørt for stærkt omkring skolen. Det viser en undersøgelse blandt 1.860 forældre til skoleelever, som i 2021 blev gennemført for Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden.

I kampagnen ’Børn på vej’ opfordrer Frederikssund Kommune i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik nu forældre til, at de tager sig lidt bedre tid omkring skolen, hvis de kører børnene i bil. Sænk farten, vær opmærksom og vis ekstra hensyn til de mange skolebørn, der færdes på skolevejene.

Flere børn skal op på cyklen

Det allerbedste, man som forældre kan gøre, er at gøre børnene klar til selv at cykle eller gå i skole. På den måde lærer børnene selv at færdes i trafikken, og samtidig bliver biltrængslen omkring klokken otte ved skolen formindsket.

- Vi vil rigtigt gerne have flere børn til at blive selvtransporterende til og fra skole. Jo flere børn, der skifter bagsædet i bilen ud med sadlen på en cykel, jo mindre bliver problemerne med trængsel og utryghed på skolevejen. Hvis du er i tvivl, om dit barn er klar til turen i skole alene, så kan I øve ruten i weekenden, hvor der typisk er knap så meget trafik, siger Rosa Nissen, specialkonsulent i Rådet for Sikker Trafik.

Bliv sikker i trafikken

Kampagnen henvender sig også til skolerne og motiverer bl.a. med kampagnemateriale til at varetage den obligatoriske trafikundervisning, som lærer eleverne at være sikre i trafikken.

Sidst men ikke mindst opfordrer kampagnen forældre til at træne og tale trafik med deres børn, så de lærer selv at gå eller cykle til skole og træffe sikre valg i trafikken.

Skolebørn går ad fortovet. I forgrunden en kampagneplakat for "Børn på vej". Foto: Rådet for Sikker Trafik.Børn på vej-kampagnen kan ses på plakater i gadebilledet.

Foto: Rådet for Sikker Trafik.