Frederikssund Kommunes logo
5. august 2022

Kom med dine ideer til Budget 2023

Arbejdet med Budget 2023 er i gang, og som altid skal der foretages hårde prioriteringer for at få budgettet til at hænge sammen. Det første borgermøde om Budget 2023 blev holdt den 7. juni, og lige nu er der mulighed for at komme med ideer og input til budgettet på vores digitale platform.

- I Byrådet kigger vi ind i nogle svære prioriteringer, når næste års budget skal lægges i efteråret. På baggrund af aftaler mellem KL og Regeringen skal vi i kommunerne overholde både et loft for serviceudgifter og for anlægsudgifter. De samlede økonomiske rammer for kommunerne er således begrænsede, og det betyder, at vi ikke kan gøre alt det, vi gerne ville, siger borgmester Tina Tving Stauning (A) og tilføjer:

- Jeg håber derfor, at borgerne i Frederikssund Kommune vil benytte denne lejlighed til at komme med input til os politikere. Hvad er det, der er vigtigt at prioritere, og hvor kan vi evt. spare? Det vil vi gerne høre borgernes mening om, inden vi sender et budgetforslag i offentlig høring, fastslår borgmesteren.

Kom med dine ideer

På hjemmesiden vi.skaber.frederikssund.dk kan du komme med dine input, som vil blive videregivet til politikerne. Du kan også se, hvilke forslag andre borgere er kommet med. Siden er opdelt i følgende emner:

  • Erhverv, kultur, unge og fritid
  • Ældre og sundhed
  • Byplanlægning, natur og den grønne omstilling
  • Børn og undervisning

Der er åbent for ideer og forslag foreløbigt frem til den 25. august.

I perioden fra den 26. august til den 9. september - vil forslaget til Budget 2023 være i offentlig høring. I høringsperioden vil der blive holdt endnu et borgermøde.