Frederikssund Kommunes logo
19. april 2022

Vil du være med til at udvikle dit lokalområde?

Lejre og Frederikssund Kommuner inviterer nu borgere, erhvervsdrivende, repræsentanter for foreninger, bylaug og erhvervsorganisationer til informationsmøde om oprettelse af ny lokal aktionsgruppe. Mødet finder sted torsdag den 5. maj.

Mulighed for at skabe udvikling

Lokale aktionsgrupper (LAG) er lokalt forankrede foreninger, som giver borgere, virksomheder og foreninger mulighed for, at skabe udviklingen og innovation i lokalsamfundet ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter. En aktionsgruppe tegnes i det daglige af sin bestyrelse, som står for udarbejdelsen af en udviklingsstrategi og indstilling af projekter.

Pengene i LAG-ordningen kommer fra EUs landdistriktsprogram, og den økonomiske ramme til LAG-ordningen er på 93 mio. kr. årligt.

Informationsmøde

Informationsmødet holdes torsdag den 5. maj 2022 klokken 19-21 hos FGU Nordsjælland – Skibby, Skuldelevvej 24, 4050 Skibby.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Introduktion til LEADER og lokale aktionsgrupper
  3. Beslutning om geografisk område for ny lokal aktionsgruppe
  4. Skal der ansøges om godkendelse som tilskudsberettiget lokal aktionsgruppe under den danske CAP-plan (LAG)
  5. Nedsættelse af arbejdsgruppe frem mod stiftende generalforsamling
  6. Eventuelt

Du kan læse mere om lokalstyret udvikling og lokale aktionsgrupper på www.livogland.dk.

Tilmelding til informationsmødet med angivelse af navn og bopælskommune kan ske på mail til nyfr@lejre.dk senest den 4. maj 2022.