Frederikssund Kommunes logo
20. april 2022

Vær med til at plante en ny skov

I foråret 2022 skal der plantes i alt 130.000 træer på ca. 33 ha nye arealer i Hørup Skov, syd for Slangerup (se kortet nedenfor). Arbejdet begyndte i begyndelsen af april, hvor elever fra Slangerup skole, afd. Lindegård i samarbejde med naturvejledere fra Naturstien, Frederikssund og Naturstyrelsen Nordsjælland plantede en skoleskov nær skolen.

Kom og vær med

Fredag den 29. april fortsætter arbejdet, og alle inviteres til at være med til at plante træer – i første omgang et læbælte som en del af skoven.

Arrangementet foregår syd for Lindegårdsskolen, Lindegårds Allé 18 3550 Slangerup

fredag den 29. april kl. 14 – 15.30.

Her byder Naturstyrelsen velkommen og der vil være taler af borgmesteren samt repræsentanter for Growing Trees Network, Interflora Danmark og HOFOR.

Naturstyrelsen byder på frugt og saft.

Kort over den kommende skov. Kort: Frederikssund Kommune.Kort over den kommende skov.

Kort: Frederikssund Kommune.

Sikrer grundvandet

Det samlede projektareal for Hørup Skov er 430 ha. HOFOR har finansieret opkøbet af arealet. Interflora finansierer træer til plantningen. Skovrejsningen sker i samarbejde mellem HOFOR, Frederikssund Kommune og Naturstyrelsen.

Den nye skov vil ud over sikring af grundvand også bidrage til øget biodiversitet, klimaforbedring ved at binde CO2, samt give bedre muligheder for friluftslivet ved etablering af stier mm.

Et lokalt skovrejsningsråd er knyttet til området.