Frederikssund Kommunes logo
12. april 2022

Mobilitet med mindre CO2

Frederikssund Kommune vil lave en mobilitetsplan, der skal understøtte målet om at reducere CO2-udledningen med 70% i 2030. Som indledning på det arbejde gennemførte kommunen i 2021 en spørgeskemaundersøgelse blandt borgerne om deres transportvaner og ønsker til transportmuligheder i fremtiden.

Deltagere lytter til oplæg om mobilitet i lokale på UNORD. Foto: Frederikssund Kommune.Deltagerne i borgersamlingen hørte oplæg om mobilitet og CO2 fra flere af ViaTrafiks eksperter. 

Foto: Frederikssund Kommune.

Fire borgersamlinger

Blandt de mange besvarelser af spørgeskemaet har Frederikssund Kommune inviteret 36 borgere til at deltage i en arbejdsgruppe, der skal mødes fire gange hen over foråret. Gruppen mødtes første gang den 22. marts og anden samling var den 7. april.

Efter et par oplæg om trafik fra fagpersoner fra ViaTrafik gik arbejdsgrupperne i gang med at vurdere og diskutere en række mulige tiltag inden for temaerne cyklisme, kollektiv trafik og samkørsel, elbilisme og styrket sammenhæng mellem by og land.

- Temaerne kommer dels fra det spørgeskema, der tidligere har været sendt ud til borgerne i kommune, dels fra den første borgersamling og endelig er der nogle ting med, som vi hos ViaTrafik har erfaring for virker. Deltagerne skal så udpege nogle konkrete handlemuligheder inden for hvert tema, fortæller Anne-Kirstine Ellern, der er proceskonsulent hos ViaTrafik og tilføjer:

- Når deltagerne har udpeget konkrete handlinger, arbejder vi hos ViaTrafik videre med forslagene og laver beregninger på den potentielle CO2-reduktion. På de næste borgersamlinger skal deltagerne så vurdere om det er nok, eller om der skal mere til. til sidst samler vi det hele i en rapport, der skal behandles på et politisk temamøde i Frederikssund Byråd, fortæller Anne-Kirstine Ellern.

Virksomheder kommer også med

Borgersamlingerne fortsætter den 28. april og slutter den 12. maj. Også virksomheder i kommunen er inviteret til at deltage i et lignende arrangement den 20. april.