Frederikssund Kommunes logo
6. april 2022

Flygtninge kan søge Fritidspas til foreningslivet

Folkeoplysningsudvalget har afsat yderligere 200.000 kr. i 2022 til Frederikssund Kommunes Fritidspasordning. Formålet er at sikre penge nok til kontingentstøtte, både til de børn og unge som bor i Frederikssund Kommune, men også til de børn og unge, som kommer til Frederikssund Kommune som flygtninge.

Fritidspasset skal sikre, at børn og unge i alderen 0-18 år, der af sociale, økonomiske og/eller kulturelle årsager er begrænset i at deltage i fritidsaktiviteter, får mulighed for at blive en del af fritidslivet. Fritidspasset omfatter økonomisk støtte til medlemskontingent samt mulighed for støtte i forbindelse med valg af aktivitet, tilmelding og opstart i en fritidsaktivitet fra kommunens Fritidsvejledere. Der var i forvejen afsat godt 1,6 mio. kr. i 2022 og 2023 til ordningen.

Integration gennem sociale relationer

- Det er vigtigt for Folkeoplysningsudvalget, at børn og unge fra Ukraine i den her situation så hurtigt som muligt får en hverdag, hvor der også er plads til glæde. Derfor glæder det mig også, at vi i udvalget har været helt enige om at afsætte flere midler til Fritidspasordningen, som kan give de børn og unge, som er flygtet, muligheden for at deltage i fritidslivet – siger Kenneth Jensen (A), formand for Folkeoplysningsudvalget.

Ifølge ham er en af de bedste og hurtigste veje til integration netop ved at skabe sociale og faglige netværk, og det ønsker man i udvalget at bidrage til.

- De ekstra børn og unge, som der nu gives økonomisk mulighed for at give et fritidstilbud, kræver imidlertid også at foreningerne er klædt på til at modtage dem. Derfor valgte vi også i 2022 at sætte 50.000 kr. af specifikt til kurser og organisationsudvikling for de frivillige ledere i vores foreninger, så de bliver klædt endnu bedre på til opgaven med at tage imod de udsatte unge, fortæller Kenneth Jensen.

Kan søges fra maj

Fritidspasset forventes at kunne søges fra maj måned 2022. Familier kan søge om et fritidspas i samråd med medarbejdere fra Frederikssund Kommune, der har jævnlig kontakt med børn, unge og familier. Det kan være sundhedsplejersker, lærere, pædagoger, sagsbehandlere med flere.

Bordtennisbat og bolde. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Der er nu afsat flere penge til Frederikssund Kommunes fritidsordning.

Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.