Frederikssund Kommunes logo
6. september 2021

Vis hensyn til skolepatruljen

Når skolepatruljen stiller sig ud til skolevejen for at hjælpe andre sikkert i skole, er der nogle trafikanter, som ikke viser hensyn og dermed gør elevernes arbejde utrygt. Det er i løbet af de sidste par år dokumenteret i flere undersøgelser, som Rådet for Sikker Trafik og LB Forsikring står bag.

Ubehagelige oplevelser

I 2019 fortalte 4 ud af 10 skolepatruljeelever, at de har haft ubehagelige oplevelser med trafikanter, og knap 3 ud af 10 skolepatruljeelever har oplevet en farlig situation. Det kunne for eksempel være, at en trafikant er kørt for tæt på, eller at skolepatruljeeleven i sjældnere tilfælde er blevet ramt af en cyklist eller bil.

I Frederikssund oplevede skolepatruljen ved Frederikssund Private Realskole således tidligere på året, at en bilist i en sportsvogn ikke viste tegn til at bremse og kørte alt for tæt på skolepatruljen, før bilen standsede. Det var en ubehagelig oplevelse for eleverne.

Derfor vil Frederikssund Kommune sammen med Rådet for Sikker Trafik og LB Forsikring med den nye kampagne ”Pas på skolepatruljen” minde bilisterne om, at de skal vise hensyn, når de møder en skolepatrulje på deres vej. Kampagnen vil være synlig på vejene i uge 36 – 38.

To skolepatruljeelever står i en fodgængerovergang. Foto: Rådet for sikker trafik.To skolepatruljeelever står i en fodgængerovergang.

Foto: Rådet for sikker trafik.

Høj moral og ønske om at hjælpe

I den tidligere nævnte undersøgelse fra 2019 blandt flere end 2.800 skolepatruljeelever føler langt de fleste elever dog, at arbejdet er meningsfuldt, og at det ansvar, som de har, er personligt udviklende. Så det er vigtigt at fremhæve, at eleverne generelt er meget glade for at stå skolepatrulje.

- Eleverne, som står skolepatrulje, er heldigvis overvejende glade og trygge ved arbejdet i langt de fleste tilfælde, og de mærker generelt opbakning fra både store og små, der krydser vejen. Kampagnen ”Pas på skolepatruljen” skal dog minde de morgentravle danskere om at finde tålmodigheden frem, mens skolepatruljen arbejder, siger Liv Kofoed-Jensen, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

På skolerne og hos politiet gør man også en ekstra indsats for, at der bliver dæmmet op for den urimelige opførsel over for skolepatruljerne. Der er set tilfælde, hvor bilens registreringsnummer bliver noteret af skolepatruljeinstruktøren og efterfølgende bliver videregivet til politiet, som så tager affære.

Eksempler på dårlig opførsel over for skolepatruljer:

Her er tre eksempler fra skolepatruljeinstruktører på danske skoler.

a. Vi har oftest problemer med cyklister, der cykler bag om skolepatruljen på fortovet eller imellem dem. I år oplevede vi en cyklist, der stoppede helt oppe ved en elev, samtidig med at hun spurgte, om de syntes, det var i orden, at hun skulle stoppe, når hun skulle på arbejde.

b. Vi har haft tilfælde af råb efter skolepatruljer fra et par unge mandlige bilister, og det er også sket et par gange, at bilister har fundet på at gasse op ved fodgængerfeltet, hvor de heldigvis ikke stod på vejen, men inde på fortovet, men de unge mennesker bliver jo bange, og det kan jeg godt forstå.

c. Vi har desværre flere eksempler på utålmodige bilister der dytter og kommer med tilråb. Skolepatruljen har i alle tilfælde kontaktet mig, og jeg er gået videre til det lokale politi, der er flinke til at komme og holde morgenkontrol.

Undersøgelse

Hvert år foretager Rådet for Sikker Trafik en spørgeskemaundersøgelse blandt flere tusinde elever i de danske skolepatruljer. Den seneste gennemførte undersøgelse er derfor fra 2019, og det er fra denne undersøgelse, at tallene herunder stammer. Eleverne blev blandt andet spurgt:

Har du oplevet en ubehagelig situation?

- Nej: 62 procent
- Ja, en eller flere gange: 38 procent.

Hvilken type ubehagelig situation var der tale om?

- Med en bilist: 48 procent.
- Med en cyklist: 21 procent.
- Med en fodgænger: 13 procent.
- Med en anden trafikant (f.eks. busser, lastbiler, knallerter): 12 procent.
- Ved ikke: 5 procent.