Frederikssund Kommunes logo
9. september 2021

Valg til Ældrerådet 16. november 2021

Der er valg til Ældrerådet i Frederikssund Kommune den 16. november 2021 samtidig med kommune- og regionsrådsvalget.

Personer, der på valgdagen er 60 år og har fast bopæl i Frederikssund Kommune, er valgbare og stemmeberettigede. De opstillede kandidaters valgbarhed godkendes af kommunen.

Ældrerådet er et partipolitisk neutralt, folkevalgt råd, der repræsenterer alle borgere over 60 år og består af ni medlemmer.

Valgtilforordnede

Samtidig anmoder Ældrerådet om din assistance som tilforordnet på valgdagen. Du kan tilmelde dig til hele dagen eller enten formiddag eller eftermiddag.

Tilmelding som tilforordnet til Ældrerådsvalget til e-mail: lgylden@gmail.com eller på tlf. 27277668.

Ældrerådets opgaver

Ældrerådets skal arbejde for den bedst mulige trivsel for kommunens ældre og fungere som kontaktorgan mellem borgere og Byråd.

Byrådet skal høre Ældrerådet i alle anliggender, der vedrører kommunens ældre. Det betyder, at Ældrerådet kan beskæftige sig med og udtale sig om ethvert emne indenfor ældreområdet for eksempel:

  • ændringer på social- og sundhedsområdet
  • pleje og omsorg
  • boligforhold for pensionister
  • madordninger
  • budget
  • forhold vedrørende teknik og miljø
  • forhold vedrørende kultur og fritid

Ældrerådet beskæftiger sig ikke med konkrete person- eller personalesager og har tavshedspligt om oplysninger af personlig karakter, der måtte komme frem i forbindelse med rådets arbejdet.

Ældrerådets møder

Medlemmerne får diæter for at deltage i ældrerådsmøderne. Derudover er arbejdet ulønnet. Der er valg hvert fjerde år, og det siddende Ældreråd har funktionsperiode fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Læs mere på http://frederikssundseniorraad.dk/ eller kontakt formanden på telefon 27 27 76 68 eller e- mail: lgylden@gmail.com.

Blyant der sætter et kryds. Grafik: Colourbox.