Frederikssund Kommunes logo
5. september 2021

National flagdag markeret

Hvert år den 5. september bliver flagene hejst rundt omkring i Danmark til ære for Danmarks udsendte og veteraner. Siden 1991 har over 30.000 danskere gjort tjeneste i udlandet – fortrinsvis som soldater, men også andre faggrupper som politi og sundhedspersonale har været udsendt fra Danmark.

I Frederikssund Kommune er der tradition for at markere dagen med flaghejsning og taler på Torvet i Frederikssund – således også denne 5. september 2021.

Deltagerne i flagdagen samlet på Torvet i Frederikssund under højt solskin. Foto: Frederikssund Kommune.Deltagerne i flagdagen samlet på Torvet i Frederikssund under højt solskin. 

Stor respekt om danske tropper

Viceborgmester Tina Tving Stauning (S) bød velkommen til de fremmødte og kom i sin tale blandt andet ind på de mange steder i verden, hvor danske soldater deltager i operationer lige nu.

- I øjeblikket bidrager Danmark blandt andet i Irak, Kosovo, Baltikum og Hormuz-strædet for blot at nævne nogle få indsatser. Her hjælper danskere med til at imødegå terrorisme, sikre den internationale skibsfart, opretholde fred og sikkerhed, beskytte EUs ydre grænser samt vise NATO-alliancens sammenhold og forsvarsvilje, sagde hun og tilføjede:

- Der er ingen tvivl om, at der blandt vores allierede står en stor respekt om de danske tropper og den danske indsats. Til alle jer, der er eller har været udsendt for Danmark, skal der lyde en kæmpestor tak for indsatsen og for de ofre, I har ydet.

Tina Tving Stauning holder tale. Foto: Frederikssund Kommune.Tina Tving Stauning holder tale.

Vi har gjort en forskel

Herefter talte den tidligere udsendte soldat Jørgen Mølvig.

- Vi, der er tilstede her i dag, har truffet en beslutning om at gøre en indsats for en bedre verden. Var Afghanistan så en succes? Det afhænger af, hvem man spørger, sagde Jørgen Mølvig og mindede om indsatserne i blandt andet Cypern og Balkan, der har været meget langvarige og fortsat pågår. Han fortsatte:

- Takket være vores indsats er der folk, som er i live, som ellers ikke ville være i live. Der er børn, der går i skole, som ellers ikke ville gå i skole. Vi har gjort en forskel. Dagen i dag handler ikke om sejre eller nederlag – men om vores indsats.

Jørgen Mølvig holder tale. Foto: Frederikssund Kommune.Jørgen Mølvig holder tale. 

Kranse nedlagt

Efter talerne blev der lagt kranse ved mindestenen på Torvet og holdt et minuts stilhed til ære for de faldne danske soldater. Herefter kunne deltagerne nyde lidt forplejning, mens snakken gik under den gavmilde sensommersol.

To kranse lagt ved mindestenen på Torvet. Foto: Frederikssund Kommune.To kranse lagt ved mindestenen på Torvet. 

Æresgarden trak op ved flagdagen. Foto: Frederikssund Kommune. Æresgarden trak op ved flagdagen.

Fotos: Frederikssund Kommune.