Frederikssund Kommunes logo
30. september 2021

Budget 2022 endeligt vedtaget

Budgetaftalen, som er indgået mellem alle byrådets medlemmer, blev offentliggjort den 17. september, og på byrådsmødet den 29. september kunne et samlet Byråd så stemme for Budget 2022 – 2025.

- Jeg er meget tilfreds med, at det lykkedes at få alle med i forliget om budgettet. Det sikrer stabilitet i både de økonomiske og politiske beslutninger, og sender samtidig et signal om, at vi har et rigtig godt samarbejde i Byrådet, fastslår borgmester John Schmidt Andersen (V) og tilføjer:

- Frederikssund Kommune har en robust og sund økonomi, så selv i en tid, hvor der er stigende udgifter på ældreområdet og det specialiserede område, er vi i stand til at tilføre midler, så vi kan fastholde serviceniveauet på de centrale velfærdsområder. Samtidig med dette afdrager vi endda ekstraordinært på kommunens gæld, så vi også fremadrettet sikrer en sund økonomi, siger borgmesteren.

Borgmester John Schmidt Andersen. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Borgmester John Schmidt Andersen (V) er meget tilfreds med at alle partier bakker op om budget 2022 - 2025.

Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.

Flere penge til central velfærd

Budgettet til de specialiserede områder tilføres i alt 72 mio. kr. i perioden 2022-2025, mens budgettet til ældreområdet øges med 23 mio. kr. i samme periode.

På det specialiserede område skal der blandt andet arbejdes videre med udbygning af botilbuddene på Vangedevej i Frederikssund og Egeparken i Jægerspris. På ældreområdet skal midlerne blandt andet bruges til at etablere bedre daghjemstilbud, en klippekortordning til ekstra hjemmehjælp samt tilbud om træning til borgere med begyndende demens.

Fokus på skoler og nyt børnehus

Budgettet til dagtilbud og skole øges med i alt 39 mio. kr. i perioden 2022-2025.

På skoleområdet vil partierne sikre, at der i de kommende år kommer et yderligere fokus på børnenes trivsel og faglige forudsætninger i indskolingen. Samtidig skal et lokalt ’folkeskole-topmøde’ i 2022 styrke samarbejdet med og mellem elever, forældre, skolebestyrelser, skoler og lokalsamfund om udvikling af skolen. Partierne har også aftalt at fremrykke byggeriet af et børnehus i Vinge og dermed også begynde arbejdet med, hvordan fremtidige kommunale funktioner i Vinge kan bidrage både til det gode børne- og familieliv og til den bæredygtige by.

Langsigtet plan for investeringer

Med vedtagelsen af sidste års budget vedtog Byrådet også en ti-årig investeringsplan for Frederikssund Kommune. Den er nu blevet opdateret med endnu et år, så der ligger en klar prioritering af de kommunale investeringer helt frem til 2031.

- Med investeringsplanen har vi planlagt og prioriteret investeringer for i alt ca. 1, 2 mia. kr. de næste ti år. Det drejer sig blandt meget andet om et kultur- og havnebad, et nyt maritimt center på Kalvøen, cykelstien til Kulhuse, fornyelsesprojektet i Skibby Hovedgade, forbedring af Dalvejen i Vinge samt en række investeringer i forlængelse af vores klimahandlingsplan for blot at nævne nogle få ting, fortæller borgmester John Schmidt Andersen.

Læs mere om budgettet

Budget 2022 – 2025 indeholder også en række prioriteringer inden for den grønne omstilling, beskæftigelsesområdet, kultur- og fritidsområdet samt udviklingsstrategien ”Sammen om Frederikssund”, der blandt andet skal adressere udfordringer med rekruttering.

Du kan læse hele teksten bag budgetaftalen på kommunens hjemmeside.

Rådhusets hovedindgang. Foto: Frederikssund Kommune.Rådhusets hovedindgang.

Foto: Frederikssund Kommune.