Frederikssund Kommunes logo
27. september 2021

Borgermøde om udviklingen i Vinge

På byrådsmødet den 25. august blev den nye udviklingsplan for Vinge – ”Fremtidens Vinge” vedtaget af et enigt byråd. I forlængelse af dette arbejder Frederikssund Kommune nu med en rammelokalplan for det centrale Vinge.

Inddragelse af borgerne

I det fremtidige arbejde vil Frederikssund Kommune gerne have input fra borgerne. Derfor inviteres du til en aften med Frederikssund Kommune, hvor vi sammen kan drøfte og samle ideer til den videre udvikling af Vinge og især indhold og funktioner i det Grønne Hjerte. Ideerne skal danne grundlag for de næste udviklingsskridt i Vinge.

Arrangementet afholdes som en cafédebat hvor to hovedemner sætter rammen for ideerne. Vi mødes tirsdag den 12. oktober kl. 18.30 til 20.30 i St. Rørbæk Forsamlingshus.

Der vil være drikkevarer og kage til arrangementet.

Program for mødet

Kl. 18.30: Velkomst v. borgmester John Schmidt Andersen

  • Præsentation af aftenens program

Kl. 18.40: Præsentation af Vinge Udviklingsplan 2021 – ”Fremtidens Vinge” v. projektleder Dennis Ravn og borgmester John Schmidt Andersen

  • Frederikssund Kommune vil gennemgå de overordnede principper og visioner i den netop vedtagne udviklingsplan og status for udviklingen i Vinge.
  • Hvordan kommer vi fra udviklingsplan til konkrete projekter?

Kl. 19.15: Cafédebat v. projektleder Dennis Ravn

  • Der er afsat en time til at besøge de to caféer hvor medlemmer fra Økonomiudvalget og administrationen står klar til at drøfte Vinges udvikling.
  • De to caféer er:
  1. Det grønne hjerte – hvad skal byens fælled kunne?
  2. Byens centrum og byens liv – hvad mener du er vigtigt?

Kl. 20.15 Afrunding og tak for i aften v. borgmester John Schmidt Andersen

  • Hvordan arbejder Frederikssund Kommune videre med aftenens ideer.

Der er nu lukket for tilmelding.

Vinge Station med marker, fællesmagasinet og Snostrup/St. Rørbæk i baggrunden. Foto: Frederikssund Kommune.Vinge Station med marker, fællesmagasinet og Snostrup/St. Rørbæk i baggrunden.

Foto: Frederikssund Kommune.