Frederikssund Kommunes logo
1. september 2021

Beredskabsdirektør fratræder

Beredskabsdirektøren i Frederiksborg Brand og Redning, Mikael Henrik Wern, har meddelt, at han har sagt sin stilling op. Direktøren fratræder med udgangen af september måned, og Beredskabskommissionen skal derfor ud at finde en efterfølger.

- Det er med stor beklagelse, at jeg har modtaget Mikael Henrik Werns opsigelse. Jeg indkalder derfor snarest beredskabskommissionen. Vi skal have sat processen i gang med at finde en ny direktør, så vi kan sikre, at vi også fremadrettet har et solidt og stærkt beredskab i de fem ejerkommuner, fastslår formanden for beredskabskommissionen, John Schmidt Andersen (V), der også er borgmester i Frederikssund kommune.

Frederiksborg Brand og Redning dækker Frederikssund, Halsnæs, Egedal, Hillerød og Furesø kommuner.