Frederikssund Kommunes logo
1. oktober 2021

Frederikssund Kommune skal myldre af liv og vild natur

Biodiversiteten er presset. Aldrig før i menneskehedens historie har vi udryddet klodens arter så hurtigt som nu - det har en lang række forskere og senest en stor FN-rapport slået fast. Nu er Frederikssund Kommune med til aktivt at stoppe tabet af biodiversitet. Kommunen har oprettet en årlig biodiversitetspulje, hvor man kan søge støtte til projekter til gavn for biodiversiteten. Puljen er en del af konkurrencen om at blive ”Danmarks vildeste kommune”.

- Biodiversitetspuljen skal ses som en del af vores nye naturstrategi og skal støtte de borgerdrevne initiativer, og på den måde både øge biodiversiteten og engagementet i kommunen. Et enigt Byråd har netop vedtaget en budgetaftale for 2022, hvor naturindsatsen i kommunen bliver tilført nye ressourcer. Biodiversitetspuljen skal i tilknytning hertil understøtte Byrådets ønske om at styrke samarbejdet med lodsejere, landsbylaug, frivillige organisationer og alle, der i øvrigt vil bidrage, fortæller Jørgen Bech, der er formand for Plan- og Miljøudvalget i Frederikssund Kommune.

Biodiversitetspuljen åbner for ansøgninger den 1. oktober, og det er muligt at ansøge frem til den 15. november.

Formanden for Grønt Forum i Frederikssund Kommune John Hansen siger om den nye pulje:

- I Grønt Forum i Frederikssund Kommune hilser vi den nye biodiversitetspulje velkommen. Det er godt at kommunens foreninger og borgere nu kan få støtte til at bidrage til at skabe og bevare levesteder og forbedre fødegrundlaget for insekter, fugle og smådyr både i byen og på landet.

Allerede i budget 2021 besluttede forligspartierne bag budgetaftalen i Frederikssund Kommune, at styrke den grønne indsats med en strategi for naturforvaltning. Frederikssund Kommune er i fuld gang med dette arbejde i dialog med samarbejdspartnere som blandt andre Grønt Forum. I sommeren 2021 indbød Frederikssund Kommune en bred vifte af interessenter i kommunen til naturaften. Her formulerede deltagerne i fællesskab en række input til strategien.

Strategi for naturforvaltning skal komme med klare bud på, hvordan Frederikssund Kommune kan styrke og øge naturværdierne i hele kommunen – både på kommunale arealer og for haveejere, firmaer, foreninger og andre.

På kommunens hjemmeside kan du læse mere om konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune, læse om kommunens ambitioner på naturområdet samt ansøge om at få del i biodiversitetspuljen.

Fakta om biodiversitetspuljen

  • Formålet med biodiversitetspuljen er at støtte projekter, der skaber mest mulig biodiversitet i Frederikssund Kommune samt engagere kommunens borgere, foreninger, lodsejere, institutioner, virksomheder og lokalsamfund i en fælles indsats for at skabe og bevare levesteder og forbedre fødegrundlaget for insekter, fugle og smådyr både i byen og på landet.
  • Biodiversitetspuljen er på 300.000 kr. og der kan ansøges om et støttebeløb på mellem 10.000 kr. og 100.000 kr.
  • Puljen kan søges af borgere, foreninger, lodsejere, institutioner, virksomheder og lokalsamfund.
  • Puljen er åben for ansøgninger fra den 1. oktober til den 15. november.
  • Ansøgning foregår via kommunens hjemmeside. 
  • Budgetaftalen for 2022 kan ses på kommunens hjemmeside. 

Vilde blomster på en eng i Vinge. Foto: Frederikssund Kommune.Vilde blomster på en eng i Vinge.

Foto: Frederikssund Kommune.