Frederikssund Kommunes logo
29. oktober 2021

Elever bliver klogere på studievalg

Hvert år i uge 43 afholder UU Frederikssund en uddannelsesaften over to dage på Campus Frederikssund, for alle elever og forældre i 8. – 10. kl. i Frederikssund Kommune. Formålet er at klæde eleverne bedst muligt på til at træffe det rigtige uddannelsesvalg.

Frederikssund Kommune og Ungdommens Uddannelsesvejledning i Frederikssund (UU), har stort fokus på at så mange unge som muligt påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. For at opnå målet med at få flest unge i uddannelse og beskæftigelse, informerer UU Frederikssund bredt om uddannelse, til både elever og forældre i Frederikssund kommune.

Forældrene skal deltage i studievalg

En del af denne information består i den årlige uddannelsesaften i uge 43, der er delt op i to aftner, da samtlige elever i 8. – 10. klasse i Frederikssund Kommune deltager. Her kommer studerende og oplægsholdere fra både erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser og fortæller om de forskellige uddannelsesmuligheder samt om ungdomslivet på ungdomsuddannelserne.

HTX-oplæg på Frederikssund Gymnasium. Foto: Frederikssund Kommune.HTX-oplæg på Frederikssund Gymnasium. 

Rie Thomasen, der er professor i uddannelsesvejledning, opfordrer forældrene til at være åbne, nysgerrige, støttende og konkrete samt deltagende i hele processen, og hun opfordrer også forældrene til at tage med eleverne ud at besøge ungdomsuddannelserne, til åbent hus arrangementer og uddannelsesaftener.

Erfaringen viser, at det er vigtigt at inddrage forældrene i hele processen omkring refleksion og valg af ungdomsuddannelse, og ligeledes at forældrene er med til at ’udfordre’ eleverne på valget.

Hør evt. mere til Rie Thomsen på Ungdommens Uddannelsesvejlednings hjemmeside, hvor hun i en video kommer med vedkommende og praksisnære råd til forældre. På siden findes også mange andre videoer om unge og valg af ungdomsuddannelse.

Skal lære sig selv at kende

I processen omkring valg af ungdomsuddannelse skal eleverne lære sig selv at kende. De skal reflektere over fremtiden, og de skal kende til deres styrker, deres begrænsninger, interesser og muligheder. Og generelt var eleverne godt tilfredse med udbyttet af arrangementet:

- Jeg synes, at jeg har fået meget ud af uddannelsesaftenen i dag. Jeg vil gerne på HTX, men valgte også at høre om andre muligheder blandt andet om teknologi, byggeri og transport og 10. kl. business, fortæller Lucas, der går på Ådalens Skole.

- Jeg var inde og høre om HHX, og synes at det var en god oplevelse. Det var godt at høre om de mange forskellige muligheder, fortæller Daniel, der til daglig går på Frederikssund Private Realskole.

Emil fra Campus U10 ved allerede, hvad han godt vil være:

- Jeg vil gerne være mekaniker, men jeg synes også, at det var spændende at høre om andre erhvervsuddannelser. Det var en god aften, fortæller han.

Emil fra Campus U10 ved allerede, hvad han vil være. Foto: Frederikssund Kommune.Emil fra Campus U10 ved allerede, hvad han vil være. 

Et stort skridt

- Det at vælge og påbegynde en ungdomsuddannelse er et stort skridt. Derfor er det vigtigt, at de unge er blevet klædt på til at træffe et kvalificeret valg på et oplyst grundlag. Det er vigtigt, at de unge selv er med

i hele valgprocessen, og ikke mindst, at de er motiverede, når de starter på ungdomsuddannelsen. Denne motivation kommer inde fra, og fremkommer når der er noget, man rigtig gerne vil. Derfor er det væsentligt at både elever og forældre opnår et bredt kendskab til uddannelsesmulighederne, fortæller Kristian Holmstrup Kock, der er teamleder hos UU Frederikssund.

For at hjælpe elever og forældre til at blive klar til at vælge, er UU Frederikssund ude på alle skoler i Frederikssund kommune og vejlede eleverne både kollektivt og individuelt fra 7 – 10. klasse. Eleverne har også mulighed for at komme på introduktionskurser og brobygningskurser, hvor de er ude på forskellige ungdomsuddannelser både klassevis og individuelt for at prøve at være elev på en ungdomsuddannelse.

Derudover samarbejder UU og skolerne også med Frederikssund Erhverv om erhvervspraktik og virksomhedsbesøg. UU informerer forældrene om uddannelse og muligheder til forældremøder, uddannelsesaftener samt via div. forældresamarbejder.

Elever besøger byggeuddannelsen. Foto: Frederikssund Kommune.Elever besøger byggeuddannelsen på uddannelsesaftenen.

Fotos: Frederikssund Kommune.