Frederikssund Kommunes logo
18. november 2021

Naturstrategi i høring

Udkastet til Naturstrategi for Frederikssund Kommune 2022 – 2027 udspringer af en politisk aftale fra budgetforliget 2021. Her havde forligspartierne et ønske om:

”- at styrke den grønne indsats gennem en strategi for naturforvaltning. En strategi, der skal sætte retning for, hvordan kommunen skal forvalte vores natur, herunder blandt andet hvordan vi arbejder for at sikre biodiversiteten, beskytter truede dyr og planter samt arbejder med skovrejsning i kommunens landområder.”

Samarbejde med eksterne

Det var også et politisk ønske, at kommunen skulle samarbejde med andre aktører som eksempelvis Naturstyrelsen, Grønt Forum, landbrugsorganisationer, forsyningsselskaberne mv. om naturforvaltningen i kommunen.

Udkastet til den naturstrategi, som Byrådet netop har sendt i høring, er således blevet til efter en proces hvor Grønt Forum, Naturstyrelsen og Nationalpark Skjoldungernes Land har bidraget til indholdet.

Visionen

Naturstrategiens vision fastslår, at Frederikssund Kommune vil tage ansvar for at passe på naturen og bidrage til at bremse tabet af biodiversitet. Derfor vil vi bevare og udvikle naturområder i kommunen og invitere natur og biodiversitet ind i vores byer. Vi vil være en kommune, hvor mennesker og natur kan udfolde sig side om side, og hvor borgere har adgang til forskelligartede naturoplevelser og gode muligheder for at være i naturen - på naturens præmisser.

Dette skal opnås ved at samarbejde og indgå partnerskaber med lodsejere, borgere, frivillige, lokalsamfund, virksomheder og grønne organisationer m.v.

Fire fokusområder

Naturstrategien beskriver fire indsatsområder: "Naturen på Land", "Vand & Kyster", "Bynatur og Biodiversitet" og "Naturoplevelser". Strategien konkretiserer målsætningerne for hvert fokusområde og kommer med forslag til indsatser, der kan bidrage til opfyldelsen af målsætningerne. Der er i strategien fokus på både at bevare eksisterende naturværdier og på at skabe bæredygtige naturoplevelser for alle brugere af naturen.

Høring i 10 uger

Byrådet har besluttet, at Naturstrategi for Frederikssund Kommune 2022 – 2027 skal i offentlig høring i 10 uger. Dermed er høringsfristen den 10. januar 2022.

Samtidig med den offentlige høring kommer strategien også i høring i de politiske fagudvalg.

Blomstereng med kig ud over fjorden. Foto: Frederikssund Kommune.

Foto: Frederikssund Kommune.