Frederikssund Kommunes logo
25. marts 2021

Willumsens Museum kan nu søge fonde

Det var et enigt Byråd, der onsdag den 24. marts 2021 bakkede op om, at Willumsens Museum søger eksterne fondsmidler, der kan opkvalificere museets cafe, værksted og indgangsparti, så det lever op til nutidens krav til et moderne museum.

- Byrådet har i årene 2021-2024 afsat 41,2 mio. kr. til renovering af blandt andet museets magasinforhold. Nu har vi i Byrådet også sagt god for, at museet søger ekstra midler i omegnen af 15 mio. kr. til at lave nyt værksked til billedskolen, udbygge cafeen med et køkken, så der kan serveres varm mad og gerne en ny og bedre parkeringsplads. Det glæder mig, at alle er enige og står bag ønsket om et endnu bedre museum for kommunens borgere og de gæster og turister, som kommer hertil, siger borgmester John Schmidt Andersen (V).

Bevaring for eftertiden

Fondsmidlerne er et led i, at Willumsen står overfor et stort renoveringsprojekt, der skal sikre, at museet fremover kan leve op til sin forpligtelse om at bevare sin samling for eftertiden. Og når der nu skal laves en større indsats for bevaringsklimaet, ønsker museets ledelse og bestyrelse at gribe muligheden for også at gøre museet endnu bedre for publikum.

- Moderniseringen af de udvalgte publikumsområder er et helt centralt led i at gøre museet til et oplagt udflugtsmål for borgere og gæster i alle aldre – ikke bare en gang, men gerne mange gange. Og med bedre faciliteter for gæsterne vil vi få en endnu mere fremtrædende position blandt attraktionerne inden for turistsamarbejdet VisitFjordlandet, udtaler museets bestyrelsesformand Ole Find.

Museets direktør Lisbeth Lund er enig:

- Det er et stort ønske for museet at være et sted, hvor både de lokale borgere samt besøgende og turister fra nær og fjern mødes om interessante udstillinger, spændende foredrag og kreative og sjove oplevelser. Og for at det kan lykkes i endnu højere grad end i dag, skal der nogle mere indbydende og tidssvarende faciliteter til, siger Lisbeth Lund.

Stor kommunal opbakning

Formanden for Fritids- og Kulturudvalget, Jesper Wittenburg (S), er glad for, at der ikke kun bliver taget hånd om den kritik Slots- og Kulturstyrelsen har rettet imod museets klima- og sikringsniveau, men at museet også opgraderes som samlingspunkt for lokale og besøgende.

- Det er jo ikke første gang, at museet omdannes, men det er første gang, at den kommunale finansiering og opbakning er så stor, som den er i dette tilfælde. Dermed sender vi også et klart signal til fondene om hvor stor betydning museet har. Og det er vigtigt, for Willumsens Museum er en af vores største kulturinstitutioner og attraktioner i kommunen, fastslår han.

Mest ambitiøse opgradering

Willumsens Museum er et kommunalt museum som modtager statsstøtte. Museet blev indviet i 1957. Bygningen er tegnet af arkitekt Tyge Hvass. Denne fløj står stadig, som den blev opført i 1957.

I 2005 fik museet en tilbygning tegnet af arkitekt Theo Bjerg. Frederikssund Kommune bevilligede 1,5 mio. kr. og staten 5 mio. til tilbygningen. De resterende midler kom fra private fonde.

I 2010-2011 forsøgte museet at rejse fondsmidler til en renovering af den gamle del af museet med henblik på en forbedring af bygningens klimaforhold. Frederikssund Kommune afsatte i 2010 en anlægsbevilling på 4,3 mio. kr. til renoveringsprojektet. Projektet blev dog aldrig realiseret og kommunens anlægsbevilling ikke brugt.

Renoveringen af museets magasin og de planlagte forbedringer af forholdene for museets gæster er således den største og mest ambitiøse opgradering af Willumsens Museum, siden det blev etableret i 1957. Når disse forbedringer er gennemført vil museets unikke samling være sikret for fremtiden og stedet vil fremstå som et endnu mere attraktivt udflugtsmål for både børn og voksne.

Gæster ser på skulpturer på Willumsens Museum. Foto: Elisabeth TuxenGæster ser på skulpturer på Willumsens Museum.

Foto: Elisabeth Tuxen.