Frederikssund Kommunes logo
22. marts 2021

Smitten er stabil

Pr. søndag den 21. marts var der konstateret 21 nye smittetilfælde i Frederikssund Kommune den sidste uge. Det svarer til en incidens på 46,5 smittede pr. 100.000 indbyggere. Dermed har smitteniveauet ligget stabilt i Frederikssund Kommune i nogen tid.

Der er ingen kendte smittede på ældre- og sundhedsområdet, og kun en enkelt smittet medarbejder i et børnehus. Der er her smitteopsporet og hjemsendt både børn og voksne.

Test

Knap 4000 borgere er kviktestet i svømmehallen på Campus i de sidste 6 dage – og tallet har været stigende hele ugen. Der er fortsat kapacitet til flere tests.

På skolerne kviktestes også på livet løs. I denne uge har sundhedsplejerskerne overdraget kviktestopgaven på skolerne til i alt 14 podere fra kommunens nye testteam og podeuddannede medarbejdere på skolerne. Der er i alt blevet testet 458 medarbejdere på skolerne i denne uge. Testprocenten blandt lærerne er her sidst på ugen 44 %.

Frederikssund Kommune arbejder på højtryk for at udvide testkorpset, så man i næste uge også kan tilbyde 550 afgangseleverne at blive testet. Vi forventer en større testtilslutning for eleverne, når vi i næste uge tilbyder 550 elever test. For at elever på 12-15 år kan blive testet, skal forældre give samtykke. Det gøres på Aula. Elever, der er fyldt 15 år, giver selv samtykke.

Klasser i skole igen

Allerede i denne uge har der været flere børn fra 5. – 9. klasse på skolerne. Skolerne brugte den ene ude-skoledag til forskellige aktiviteter og undervisning. Alle ser frem til, at også afgangseleverne kommer retur i næste uge. I den kommende tid forventer vi, at de undervises hver anden uge.

Vaccination

Mere end hver tiende borger i Frederikssund Kommune er påbegyndt vaccination, nærmere bestemt 11,8 procent. Til sammenligning er gennemsnitsprocenten i Danmark 10,4 procent, vi ligger derfor over landsgennemsnittet og kun fem kommuner i regionen Hovedstaden har en højere vaccinationsprocent end Frederikssund Kommune.

Vaccinationsprocenterne for første stik for målgruppe 2 (de +65-årige med personlig og praktisk hjælp) er 77 % og for målgruppe 3 (+85 år) er 85 %. I uge 11 har vi revaccineret 134 borgere i disse to målgrupper i Frederikssund Hallen. Det er femte gang, der bliver vaccineret i Frederikssund Hallen. Der er godt styr på procedurerne, og alt går som smurt. Det forventes at endnu flere fra målgruppe 2 og 3 vil blive vaccineret i hallen.

Endelig har næste vaccinationsgruppe nu modtaget en invitation, nemlig de 80-84-årige (målgruppe 7).

Person holder to vaccineglas i hånden. Foto: Frederikssund kommune, Kenneth Jensen.Person holder to vaccineglas i hånden.

Foto: Kenneth Jenen,
Frederikssund Kommune.