Frederikssund Kommunes logo
25. marts 2021

Mere affald skal genanvendes

Folketinget har pålagt landets kommuner fremover at indsamle ti forskellige slags affald hos borgerne. Formålet er at ensrette affaldshåndteringen i Danmark samt at øge genanvendelsen. Konkret vil det betyde, at borgerne i Frederikssund Kommune skal have nye affaldsspande, og at man i fremtiden skal sortere sit husholdningsaffald i mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald, drikke- og fødevarekartoner, restaffald og farligt affald.

De nye regler på affaldsområdet træder i kraft allerede pr. 1. juli 2021, men Frederikssund Kommune har søgt dispensation for denne frist, da det ikke er muligt at nå at indkøbe nye affaldsspande samt udbyde opgaven med affaldsindsamling inden sommerferien.

Fire affaldsspande

Da Teknisk Udvalg behandlede sagen på møder i februar og marts 2021 var der opstillet flere forskellige scenarier med forskellige typer af affaldsspande. Udvalget valgte det, der i sagen var beskrevet som scenarie 1, hvilket både Økonomiudvalg og senest Byrådet den 24. marts har bakket op om. Scenarie 1 indebærer, at hver husstand i fremtiden skal have fire affaldsspande samt en særlig rød kasse til det farlige affald.

- Vi har besluttet os for at vælge den bedste løsning, som også viste sig at være den billigste. Spandene i scenarie 1 er på 240 liter og har dermed en håndterbar størrelse – de andre spande på 370 liter er meget store. Samtidig har de bedre låg end de store spande, forklarer formanden for Teknisk Udvalg Tina Tving Stauning (S). Hun er ikke bekymret for om borgerne vil kunne håndtere den ekstra sortering:

- Borgerne i Frederikssund Kommune har altid været gode til at sortere. Det kan vi se dels på de indsamlede mængder af madaffald, hvor vi ligger højt, og dels på hvor meget vores nærgenbrugsstationer og genbrugspladser bliver brugt. Men dette vil helt sikkert ændre den måde, vi bruger genbrugspladserne på, idet man fremover vil kunne aflevere stort set alt sit affald i beholderne ved sin bolig, fastslår hun.

Tina Tving Stauning gør endvidere opmærksom på, at Frederikssund Kommune har en SMS-ordning, man kan tilmelde sig, hvor man kan få besked inden affaldsbeholderne bliver tømt. 

Det ventes at taksten for affaldshåndtering vil stige med ca. 550 kr. pr. husstand under den nye ordning.

Over 80.000 nye beholdere

Den kommende affaldsindsamling af 10 forskellige slags affald ved boligen er en større logistisk opgave. Den indebærer blandt andet at over 80.000 nye affaldsbeholdere skal indkøbes og distribueres ud til husstandene i Frederikssund Kommune, ligesom de eksisterende skal indsamles. Samtidig skal der laves aftaler om afhentning af de nye affaldsfraktioner. Det er derfor forventningen, at borgerne formentlig først vil se de nye affaldsbeholdere ved deres bolig på et tidspunkt i første halvdel af 2022.

Udstilles på genbrugspladserne

Efter påsken 2021 vil Frederikssund Kommunes Affaldskontor lave en udstilling på genbrugspladserne i kommunen, hvor man kan se de nye affaldsbeholdere samt få information om håndtering og sortering af affald.

Elektronikaffald. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Elektronikaffald.

Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.