Frederikssund Kommunes logo
26. marts 2021

Lokalplanen for Fioma endeligt vedtaget

Byrådet vedtog den 30. oktober 2019 at sælge Fioma-grunden til boligbyggeri. Efterfølgende er der udarbejdet en lokalplan og kommuneplantillæg for området. Lokalplanen og kommuneplantillægget har været i offentlig høring i perioden fra 16. november til den 11. januar 2021.

160 boliger

På Byrådets møde onsdag den 24. marts 2021 blev lokalplanen og kommuneplantillægget så endeligt vedtaget af et flertal i Byrådet.

Det kommende byggeri vil komme til at bestå af 10.408 m2 boligbyggeri i 2 til 6 etager, som primært placeres i en karréstruktur langs den ydre afgrænsning af ejendommen. De i alt 160 boliger skal opføres med stor variation i bygningshøjder, facademateriale og boligstørrelser.

En del af den indre gård i det kommende byggeri. Illustration: Schmidt/Hammer/Lassen/Architects.En del af den indre gård i det kommende byggeri. 

Illustration: Schmidt/Hammer/Lassen/Architects.