Frederikssund Kommunes logo
17. marts 2021

Kommuner styrker presset for en hel motorvej

De tre nabokommuner har for nylig sat fokus på motorvejs-problemet med en film -”motorvej hele vejen” - der fortalte om det absurde i at have en halv motorvej. Nu følges kampagnen op med klistermærker til bilerne og en opfordring til at dele sin frustration på facebook med #halve løsninger, så Christiansborgs politikere får øjnene op for, hvor store problemer den manglende motorvejsstrækning skaber.

- Vores borgere eller medarbejdere der pendler, hænger i kø på Frederikssundsvejen i gennemsnit 30 minutter om dagen. Det er tid, der spildes, som i stedet kunne bruges på familien, på sport eller på deres virksomhed, til omsorg for borgerne eller hvad der nu giver mening. Men fordi man har valgt, kun at lave en halv motorvej, er tiden ikke vores egen, siger Karsten Søndergaard(V), borgmester i Egedal Kommune. Der har sat et klistermærke godt fast på sin bil.

Klistermærke til bilen

Klistermærket ”Færdiggør Frederikssundmotorvejen” der forestiller det klassiske grønne motorvejssymbol, med den lille undtagelse at motorvejen ikke videreføres på den anden side af den illustrative bro, kører allerede på kommunernes egne biler.

Meningen er, at interesserede borgere også kan få fat i et klistermærke til bilen. I Egedal Kommune kan man hente klistermærkerne på corona-testcentrene og på Egedal Rådhus. I Frederikssund kommune kan man finde klistermærkerne lige inden for døren i kviktestcenteret på Odinsvej 2 i Frederikssund. I Ballerup Kommune uddeles klistermærkerne ikke på grund af corona- restriktioner, men samtlige af kommunens biler kører rundt med et klistermærke.

Klistermærket er også tilgængelig for facebookbrugere som ramme til profilbilledet. (se nederst)

Vejdirektoratet skaber optimisme

Senest har en VVM-redegørelse fra Vejdirektoratet støttet op om færdiggørelsen af Frederikssundmotorvejen. Det viser sig, at motorvejen er billigere at anlægge end ventet, og giver stor samfundsøkonomisk forrentning.

I rapporten står der at en færdiggørelse af Frederikssundmotorvejen, vurderes at have en samfundsøkonomisk forrentning på hele 10,6%, hvilket placerer motorvejsstrækningen blandt de allermest rentable større vejprojekter i Danmark. Samtidig vurderes prisen på motorvejen til at være næsten en milliard kroner mindre, end man tidligere har vurderet. Endelig vurderer Vejdirektoratet, at merudledningen af CO2 efter en årrække næsten vil forsvinde som følge af flere elbiler og mere miljøvenlig elproduktion.

- Selv om anlægsloven for Frederikssundmotorvejen blev vedtaget for 12 år siden, så er motorvejen kun nået halvvejs. Nu har vi Vejdirektoratets ord for, at det her er en god ide, så nu er det på tide, at vi får lavet det sidste stykke motorvej, så Frederikssundsmotorvejen går til Frederikssund, og de 24.000 daglige pendlere får en bedre hverdag, siger John Schmidt Andersen (V), borgmester i Frederikssund Kommune.

- I Ballerup Kommune har vi mange store virksomheder, og har over 48.500 arbejdspladser, hvoraf de fleste medarbejdere er pendlere fra andre kommuner - ikke mindst fra Frederikssund og Egedal. Med en færdiggjort motorvej vil vi få ledt biltrafikken væk fra vores boligområder og bymidter, ligesom motorvejen vil give yderligere muligheder for vækst og flere arbejdspladser på hele Frederikssundsfingeren, siger Jesper Würtzen (A), der er borgmester i Ballerup Kommune.

Derfor er motorvejen så vigtig:

  • Stort behov for 3. etape fra Tværvej til Frederikssund. Der kører ca. 24.000 biler dagligt på strækningen.
  • Frem mod år 2030 vil trafikken stige til omkring 32.000 biler dagligt. Det er lige så mange, som der kører over Storebælt.
  • Den forventede pris for 3. etape er 2,9 mia. kr. (Tidligere prisvurdering 3,8 mia. kr.)
  • Kronprinsesse Marys Bro er åbnet med en firesporet vej og et betalingsanlæg, der pt. ikke er koblet til en motorvej.
  • Anlægsloven er vedtaget, så projektet kan sættes i gang hurtigt.

Få klistermærket til dit profilbillede

Du kan få klistermærket til dit profilbillede på Facebook   - søg efter #halveløsninger.

Er det via telefonen skal du gøre følgende: Gå ind på profilbillede –tryk rediger – tilføj ramme – søg på #halveløsninger.

Klistermærke med halv motorvej sættes bag på bil. Foto: Frederikssund Kommune.Klistermærkerne kan fås flere steder i Egedal og Frederikssund Kommuner..

Foto: Frederikssund Kommune.