Frederikssund Kommunes logo
30. marts 2021

Behov for mere politi i Frederikssund Kommune

Åbent brev fra borgmester John Schmidt Andersen til politidirektør i Nordsjællands Politi Jens-Christian Bülow. 

Kære Jens-Christian Bülow.

I 2018 blev vores udrykningsstationen i Frederikssund nedlagt efter udspil fra Nordsjællands Politis ledelse. Vi havde den gang lokale betjente med et stort lokalkendskab, som kendte ”the usual suspects” og derfor havde en god forebyggende effekt, ligesom de hurtigt kunne gribe ind, hvis der var behov.

Derfor protesterede vi fra Frederikssund Kommunes side den gang over lukningen af udrykningsstationen – desværre uden held. Da regeringen så i 2020 spillede ud med flere nærpolitistationer, skrev jeg til justitsministeren med en kraftig opfordring til at sikre flere betjente samt, at der igen skulle være en lokal udrykningsstation i Frederikssund.

I stedet fik vi en færdsels- og hundeafdeling - Station Vest – med en ugentlig åbningstid på 16 timer (og som hen over påsken er lukket i 10 dage i træk fra lørdag den 27. marts til og med mandag den 5. april).

I lyset af den seneste uges hændelser i Frederikssund, henvender jeg mig nu endnu en gang om behovet for mere patruljering og tilstedeværelse fra politiets side. Der har således været flere uheldige episoder, som muligvis kunne være undgået, hvis der var en mere permanent og synlig tilstedeværelse af betjente i byen.

Det er helt afgørende for mig, at borgerne i Frederikssund Kommune kan føle sig sikre. Det gælder især, når man færdes i det offentlige rum, men også privat i forhold til f.eks. indbrud. Det er et grundvilkår for et godt liv, at vi ikke skal leve med bekymringer om vores egen eller vores værdiers sikkerhed.

Som borgmester bliver jeg ind imellem kontaktet af borgere, der har oplevet, at det er svært at få politiet til at rykke ud. Således senest i sidste uge ved et indbrudsforsøg hos en virksomhed i Skibby. Her fik anmelderen det svar, at det havde politiet ikke tid til at rykke ud til. I den anledning vil politiet inden længe modtage en formel borgmesterklage.

Som tidligere indsatsleder i politiet har jeg naturligvis stor respekt for politiets arbejde. Hver enkelt betjent yder dagligt sit bedste. Og jeg ved, at der hverken kan eller skal stå en betjent på hvert eneste gadehjørne hele tiden.

Men det har altså utrolig stor betydning for en kommune af Frederikssunds størrelse, at den har lokale betjente, der kender området og som løbende patruljerer og er synlige i gadebilledet.

Derfor vil jeg med dette brev opfordre ledelsen i Nordsjællands Politi til at øge tilstedeværelsen af betjente og den løbende patruljering i Frederikssund Kommune. For mig kommer borgernes tryghed og sikkerhed i første række, og det er afgørende for retsfølelsen, at politiet er til at få fat på, når der er behov for det.

Jeg ser frem til en konstruktiv dialog om den fremtidige politimæssige dækning af Frederikssund Kommune.

Med venlig hilsen,

John Schmidt Andersen
Borgmester

Borgmester John Schmidt Andersen. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Borgmester John Schmidt Andersen.

Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.