Frederikssund Kommunes logo
26. marts 2021

154 cykel p-pladser ved Vinge Station

De nuværende og kommende borgere i Vinge kan nu glæde sig over udsigten til 154 nye cykelparkeringspladser ved Vinge Station. De mange nye cykel p-pladser skal være med til at fremme cyklismen og projektet har således modtaget tilskud fra den statslige ”Pulje til fremme af cyklisme i forbindelse med kollektiv transport”. Det samlede projekt ventes at koste 1,9 mio. kr. hvoraf staten har bidraget med halvdelen.

Aflåst og overdækket

Parkeringspladserne til cyklerne vil blive etableret på stationsforpladserne (nord og syd). En del af pladserne vil være både overdækket og med mulighed for aflåsning, så der også er mulighed for sikker parkering af dyre cykler. Endvidere påtænkes det at etablere lademuligheder for elcykler.

Projektet vil styrke integrationen mellem den kollektive trafik og cykling i form af tæt og attraktiv beliggenhed på det nye stationsområde. Med beliggenhed på stationsforpladsen er man tæt på to busholdepladser, stationsovergangen og supercykelstien, der går gennem stationsområdet.

Teknisk udvalg vil blive forelagt et skitseprojekt i løbet af året. Anlægsarbejdet ventes at kunne gå i gang i efteråret.

Vinge Station. Foto: Frederikssund Kommune.Vinge Station.

Foto: Frederikssund Kommune.