Frederikssund Kommunes logo
3. maj 2021

Velkommen tilbage til skolepatruljerne

Med genåbningen af skolerne er nogle af dagligdagens rutiner på skolevejene også vendt tilbage. Skolepatruljerne står i det meste af landet nu igen klar til at hjælpe eleverne sikkert og trygt over vejen.

For at markere at skolepatruljerne er tilbage, vil der den 3.-7. maj blive afholdt forskellige former for glædelige overraskelser, der skal byde eleverne velkommen tilbage. Det er landets kommuner, politiet, Rådet for Sikker Trafik og LB Forsikring, der står bag. Også Frederikssund Kommune er med i kampagneugen ”Velkommen tilbage, skolepatruljer!”.

- I Frederikssund Kommune inviterer vi alle kommunens skolepatruljeelever i biografen Parkteatret i Frederikssund torsdag den 6. maj. Her vil udvalgsformand for Teknisk Udvalg Tina Tving Stauning (S) og formand for Uddannelsesudvalget Morten Skovgaard (V) samt Nordsjællands Politi holde en lille tale til eleverne og sige dem tak for den indsats, de har ydet i den del af skoleåret, hvor de har været fysisk på skolen og har kunnet stå skolepatrulje. Derefter skal eleverne se film og hygge. Skolepatruljeeleverne kommer i to hold i biografen, henholdsvis kl. 10:00 og kl. 12:30. Dette af hensyn til at vi ikke er så mange i biografen og kan sikre god afstand mellem klasserne, fortæller Sofie Caspersen, ingeniør i Frederikssund Kommune.

I alt deltager 63 kommuner i kampagnen.

Skolepatruljerne øger trygheden på vejen

Inden Corona-krisen viste en undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og LB Forsikring, at knap hver 6. bilist inden for de seneste tre måneder havde kørt for stærkt på en skolevej en eller flere gange. Undersøgelsen viste dog også, at otte ud at ti bilister, der kørte for stærkt, sænkede farten, når de mødte en skolepatrulje. Så skolepatruljerne har en stor effekt, viser undersøgelsen, som Epinion har gennemført blandt 1.226 bilister på vegne af Rådet for Sikker Trafik og LB Forsikring i januar 2020.

- Skolepatruljernes indsats er utrolig flot. De er med til at skabe tryghed for alle elever, der færdes på skolevejene, og de gør vejene mere sikre. Det frivillige engagement er enormt, og vi glæder os til at byde dem velkommen tilbage, siger Liv Kofoed-Jensen, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Fakta om skolepatruljerne

  • I Danmark er der knap 20.000 skolepatruljeelever.
  • Det er eleverne i 5.-7. klasse, der er skolepatruljer.
  • En skolepatrulje arbejder hver morgen, og eleverne møder tidligere end alle de andre elever.
  • Skolepatruljerne arbejder frivilligt og ulønnet.

Skolepatruljen sikrer sikker overgang for fodgængerne. Foto: Frederikssund Kommune.Skolepatruljen sikrer sikker overgang for fodgængerne.

Foto: Frederikssund Kommune.