Frederikssund Kommunes logo
27. maj 2021

Tre riddere af Dannebrog

Det var ikke en helt almindelig optakt til onsdagens byrådsmøde. Hele tre byrådsmedlemmer var nemlig blevet indstillet til – og af Hendes Majestæt Dronningen tildelt – Dannebrogordenens Ridderkors. De tre byrådsmedlemmer er borgmester John Schmidt Andersen (V), formand for Teknisk Udvalg og 2. viceborgmester Tina Tving Stauning (S) samt formanden for Uddannelsesudvalget Morten Skovgaard (V).

Fra venstre Morten Skovgaard, Tina Tving Stauning og John Schmidt Andersen iført ridderkors. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Fra venstre Morten Skovgaard, Tina Tving Stauning og John Schmidt Andersen iført ridderkors.

Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.

Korsene blev overrakt ved en højtidelighed inden byrådsmødet af kommunaldirektør Torben Kjærgaard, der samtidig refererede fra den indstilling, der er skrevet til hoffet.

John Schmidt Andersen

I indstillingen af borgmesteren fremgår det blandt andet, at:

Gennem 17 år har borgmester John Schmidt Andersen været en markant personlighed i Frederikssund Kommune, og har arbejdet fokuseret på at skabe resultater og fremdrift i lokalpolitik. Han er udannet i erhvervsøkonomi ved Handelshøjskolen i Århus, politibetjent samt efter- og videreuddannet indenfor politiet.

John Schmidt Andersen blev valgt første gang til Byrådet ved valget i 2001 (Slangerup Kommune) og har her været medlem af Teknik og Miljøudvalget, Kultur og Virksomhedsudvalget samt fra 2003 været 1. viceborgmester i Slangerup Kommune. Efter dannelsen af Frederikssund Kommune i 2007 har han været medlem af Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget samt Plan- og Udviklingsudvalget. Siden 2014 har han været borgmester.

Desuden er borgmesteren medlem af flere bestyrelser herunder Fjordforbindelsen Frederikssund, Beredskabskommissionen, FGU Nordsjælland, HMN Naturgas I/S, KLs repræsentantskab, Novafos Holding A/S mm.

Tina Tving Stauning

I indstillingen af Tina Tving Stauning fremgår det blandt andet, at:

Tina Tving Stauning er en utrættelig politisk ildsjæl, der med stor ihærdighed har været med til at gøre Frederikssund Kommune til en kommune i stor udvikling samt til en væsentlig faktor i Region Hovedstaden via en mangeårig indsats i eksterne bestyrelser. Hun er uddannet bibliotekar ved Danmarks Biblioteksskole, har en Master i Professionel Kommunikation fra Roskilde Universitet samt CBS Executive Bestyrelsesuddannelse i 2019.

Tina Tving Stauning blev valgt første gang til Byrådet ved valget i 2001, og har siden bestridt en række poster herunder formand for Teknisk Udvalg, medlem af Det Sociale Udvalg, formand for Social-, Ældre og Sundhedsudvalget, medlem af Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Velfærdsudvalget og Plan og Miljøudvalget. Siden 2014 har hun været gruppeformand for Socialdemokratiet, formand for Teknisk udvalg samt 2. viceborgmester.

Desuden bestrider Tina Tving Stauning en række tillidsposter herunder som formand for Bevillingsnævnet, medlem af bestyrelsen i Frederikssund Erhverv, Frederikssund Musikskole, HMN Naturgas I/S, Movias repræsentantskab, Vestforbrændingen I/S mm.

Morten Skovgaard

I indstillingen af Morten Skovgaard fremgår det blandt andet, at:

Morten Skovgaard har gennem de sidste 17 år været en politisk ildsjæl i Frederikssund Kommune – med særlig interesse for velfærdsområderne – og har gennem sit virke som formand for Fritidsudvalget og nu som formand for Uddannelsesudvalget sat sig i spidsen for en række spændende initiativer på områderne. Han gik i lære som tømrer, men søgte dernæst ind til politiet. Morten Skovgaard er i dag politikommissær og arbejder som drifts- og logistikchef ved Nordsjællands Politi og har taget en række efter- og videreuddannelser inden for politiet.

Morten Skovgaard blev valgt første gang til Byrådet ved valget i 2001 – de første ti år som repræsentant for Det Konservative Folkeparti og siden da for Venstre. I Byrådet har han bestridt en række poster herunder medlem af Det Sociale Udvalg, Børne- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget, Velfærdsudvalget, formand for Teknik, Miljø- og Erhvervsudvalget og formand for Fritidsudvalget. Siden 2018 har han været formand for Uddannelsesudvalget.

Desuden bestrider Morten Skovgaard tillidsposter hos Campus U10, UU Vest, valgbestyrelse og valgstyreformand.

Fakta om Dannebrogordenen

På Kongehusets hjemmeside kan man læse at Dannebrogordenen blev indstiftet i 1671 og havde dengang kun én grad – betegnet Hvid Ridder. I 1808 blev den inddelt i flere grader, og kredsen af dekorerede blev udvidet til også at omfatte borgerligt fødte personer.

Læs mere på Kongehusets hjemmeside.