Frederikssund Kommunes logo
25. maj 2021

Status på Corona for uge 20

Uge 20 bød på endnu mere genåbning, men også på højere smittetal. Mandag den 24. maj klokken 14 var 49 borgere konstateret smittet de seneste syv dage. Det giver et incidenstal på 108,6. Smittetallene for sognene ser fine ud, og både kommunen som helhed og kommunens sogne er langt fra nedlukning. Idet det testkorrigerede smittetal i denne uge har været over 100 ud af 100.000 har Styrelsen for Patentsikkerhed bedt kommunen om at skærpe overvågningen af smitte blandt kommunens medarbejdere og de borgere, kommunen er i kontakt med.

Det er fortsat vigtigt at man lader sig teste, da det er med til at holde smitten nede og samfundet åbent. Borgerne i Frederikssund Kommune er gode til at lade sig teste. I uge 19 åbnede et nyt testcenter i Skibby to dage om ugen. Her blev godt 1400 borgere testet på de to første dage. Søndag den 16. maj blev i alt 3000 borgere testet på teststederne i Frederikssund Kommune.

Flere og flere bliver vaccineret

Knap 40 procent af kommunens borgere har modtaget første vaccination og godt hver fjerde borger er færdigvaccineret. I uge 20 blev der gennemført den sidste fremskudte vaccination i Frederikssundhallen, da 124 borgere blev vaccineret for anden gang. Det forventes, at der ikke bliver flere fremskudte vaccinationer, da vi er nået meget langt i vaccinationen af kommunens ældste og sårbare borgere. Der er stadig borgere, der kontakter kommunen, primært fordi de har fortrudt, at de ikke lod sig vaccinere i første omgang, og det sikres løbende, at de bliver vaccineret.

De første 500 borgere blev vaccineret på Frederikssund Hospital torsdag den 20. maj, hvor der fremover vaccineres hver torsdag. De første tider er revet væk – og borgmesteren har derfor i denne uge opfordret regionsrådsformanden til at øge antallet af tider og åbningsdage på Frederiksunds Hospital. Regionen har i denne uge meddelt, at udenlandsdanskere og udlændinge kan vaccineres i takt med deres alder, og følger altså den almindelige aldersudrulning. Alle + 50 årige har modtaget en invitation til vaccination og det forventes, at borgere i målgruppe 10D (årgangene 1972-1976 & 2002-2005) enten er  inviteret eller bliver inviteret inden for nogle få dage.