Frederikssund Kommunes logo
26. maj 2021

Rådgivningshuset skal flytte til Lundevej

Rådgivningshuset er et særligt tilbud til borgere med fysiske, psykiske og sociale problemstillinger og deres pårørende, som kan få hurtigt få råd, vejledning og støtte fra husets fem socialfaglige medarbejdere. Åbningstiderne er netop udvidet med tre timer mere ugentligt, og Social- og Sundhedsudvalget har endvidere besluttet, at Rådgivningshuset skal flytte fra den nuværende adresse på Kilde Alle til Lundevej 13 i Frederikssund.

For formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Susanne Bettina Jørgensen (S), betyder det meget, at Rådgivningshuset fortsat kan hjælpe de udsatte borgere i rammer uden for rådhuset:

- Det er vigtigt, at den oprindelige tanke, med at man som borger kan få hurtigt svar og hjælp uden at skulle ”ind i det kommunale system”, fortsat er til stede. Derfor er det rigtig godt, at rådgivningshuset er opmærksomme på både at give den konkrete hjælp i gode lokaler udenfor rådhuset, men også samtidig støtter psykisk sårbare borgere til at indgå i fællesskaber, siger hun.

Bedre fysiske rammer

Rådgivningshuset nye adresse på Lundevej vil give bedre fysiske rammer for brugerne af Rådgivningshuset. Pladsen på Kilde Allé er begrænset og giver ikke de bedste muligheder for gruppeforløb og fortrolige samtaler. Villaen på Lundevej har mere plads og en bedre indretning – især vil mulighederne for at lave gruppeforløb blive bedre. Placeringen på Lundevej giver også bedre mulighed for at øge samarbejdet med frivillige og introducer brugerne af huset til de frivillige tilbud, der findes gennem Frivillighuset, som også ligger på Lundevej.

Tæt samarbejde fortsætter

Rådgivningshuset har i dag et tæt samarbejde med socialpsykiatrien, og det vil kunne fortsætte uændret selv om Rådgivningshuset og Livskilden ikke længere er naboer. Støtte- og udviklingsmedarbejdere vil have deres gang på både Rådhuset og i Rådgivningshuset, og de brugere, der vil kunne profitere af tilbud i Livskilden, vil blive introduceret til Livskilden og fulgt derover.

Øget aktivitet

Efter at socialpsykiatrien i slutningen af 2020 blev flyttet til Center for Job og Rådgivning har det givet mulighed for at skabe flere aktiviteter og forløb i Rådgivningshuset, fordi mentorer og støttekontaktpersoner ved sammenlægningen har fået øget kapacitet. Endvidere er beskæftigelsesrådgiverne og ydelsesmedarbejderne i centeret begyndt at indgå som et supplement til Rådgivningshusets eksisterende tilbud. Dette gør det muligt at afklare brugernes behov og evt. ansøgninger om støtte hurtigere. Den øgede aktivitet i Rådgivningshuset betyder større tværfaglighed og dermed en mere helhedsorienteret indsats for husets brugere.

Indgangen til det nuværende Rådgivningshus på Kilde Alle. Foto: Frederikssund Kommune.Indgangen til det nuværende Rådgivningshus på Kilde Alle.

Foto: Frederikssund Kommune.