Frederikssund Kommunes logo
25. maj 2021

Højt hygiejneniveau har sikret lav smitte blandt ældre og sårbare

En mangeårig systematisk hygiejneindsats på de sociale tilbud og omsorgscentre har sikret hurtig inddæmning af udbrud og har holdt smitten nede blandt kommunens ældre og sårbare borgere.

Da der i januar 2021 var et større udbrud med coronavirus på et af kommunens omsorgscentre, besluttede Frederikssund Kommune at kigge kommunens sociale tilbud og omsorgscentres hygiejneprocedurer efter i sømmene. Alle sociale tilbud og omsorgscentre har derfor i løbet af foråret haft besøg af kommunens hygiejnesygeplejerske for at sikre et fortsat højt hygiejneniveau og holde coronasmitten ude af centre og tilbud.

- Det er dejligt, at vi på trods af en usikker situation det sidste år har været i stand til at holde smitten lav i vores tilbud ved et fælles fokus på gode arbejdsvaner og afbrydelse af smittekæder. Det har skabt stor tryghed for vores beboere og deres pårørende på kommunens sociale tilbud og omsorgscentre i en ellers svær tid, udtaler formand for Velfærdsudvalget Inge Messerschmidt (O).

Den systematiske hygiejnegennemgang af alle omsorgscentre viste blandt andet, at de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer er godt implementeret på alle tilbud, og at der generelt er stort fokus på at forebygge smittespredning. Hygiejnebesøgene har taget udgangspunkt i et standardiseret skema og har mundet ud i en rapport til ledelsen, der synliggør og målretter hygiejneindsatsen fremover.               

Samtidig viser hygiejnebesøgene, at Frederikssund Kommune har haft et godt udgangspunkt på hygiejneområdet, allerede inden coronapandemien. Frederikssund Kommune har nemlig længe set vigtigheden af et højt hygiejneniveau, og kommunen havde som en af de eneste kommuner i landet haft en hygiejnesygeplejerske ansat i de sidste seks år.

- Det er vigtigt, at vi fortsat arbejder med hygiejnetiltag, så det høje hygiejneniveau kan fortsætte. Dette gjaldt også før corona, og med coronaens indtog er hygiejne særligt kommet på den politiske dagsorden. Vi er derfor stolte af, at vi allerede for seks år siden valgte at gå foran og dermed har haft et godt fundament, da smitten ramte os, udtaler formand for Social- og Sundhedsudvalget Susanne Bettina Jørgensen (A).

Hygiejnerapporterne fra tilsynene kan læses i referatet for Velfærdsudvalget og Social- og Sundhedsudvalgets møder i maj 2021.

Hygiejnesygeplejerske Anita Schlippe Rasmussen underviser i god hygiejne. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Hygiejnesygeplejerske Anita Schlippe Rasmussen underviser i god hygiejne.

Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.