Frederikssund Kommunes logo
28. maj 2021

Frederikssund Havn skal være kulturhavn

Det bliver et spændende efterår for havnen i Frederikssund. I løbet af 2021 skal der nemlig igangsættes planlægning for, hvordan havnen og de nærliggende områder kan udvikles, så kommunens borgere og turister kan få mere glæde af havneområdet. Formålet er at skabe et aktivt, levende og velbesøgt havneområde i Frederikssund by med café, spisesteder, fritidsliv og oplevelser, som er velbesøgt af både borgere og turister.

Stor interesse for området

Det er formændene for Teknisk Udvalg, Plan og Miljøudvalget samt Fritids- og Kulturudvalget hhv. Tina Tving Stauning (S), Jørgen Bech (V) og Jesper Wittenburg (S), der har taget initiativ til at få lavet en plan for udvikling af havnen i Frederikssund.

- Vi er enige om, at der er mange facetter og meget at tage hensyn til, når vi vil videreudvikle havnebassinet og havneområdet. Vi har modtaget mange henvendelser og ved, at mange borgere har stor interesse for området. Det kommende havnebad vil helt sikkert øge brugen af området, men potentialet er meget større. Derfor ønsker vi at sætte gang i en åben proces, hvor vi inviterer beboere, borgere, foreninger og andre interessenter omkring havnen med i arbejdet for at få udviklet området, fastslår de tre udvalgsformænd samstemmende.

I dag byder havnen i Frederikssund på et antal bådpladser herunder til dampskibet S/S Skjelskør, naturområdet tippen, Café Ærlig og Restaurant Toldboden, ligesom der er mulighed for at leje stadepladser på havnefronten. Endvidere er det besluttet, at der skal etableres et havnebad ligesom Teknisk Udvalg sidste år besluttede en forbedring af toiletfaciliteterne samt at søge Kystdirektoratet om lov til at udvide antallet af bådpladser.

I begyndelsen af juni skal de tre udvalg så behandle sagen om en plan for yderligere initiativer på havnen. En sag som udvalgsformændene håber at få opbakning til i deres respektive udvalg – og senere i Byrådet.

Borgerne bliver inddraget

At udvikle havnen med flere aktiviteter og muligheder er en proces, der kræver både analyse og planlægning – og herunder inddragelse af brede dele af lokalsamfundet. Der vil være mange interessenter, som kan være med til at skabe liv i havnen - herunder både kultur- og idrætsforeninger, handelsstandsforeningen, virksomheder, beboere, interesserede borgere m.fl.

En grundlæggende forudsætning bliver, at kommunen får etableret kystsikring i havnen og dens omgivelser til sikring af midtbyen i Frederikssund. Kystsikringen vil danne grundlag for, hvilke tiltag, der kan planlægges for i det videre forløb. Kommunen har derfor bestilt en foranalyse til brug for kystsikringsprojektet. Når foranalysen er færdig, kan man begynde processen med at inddrage lokalsamfundet - forventeligt i efteråret 2021.

Sammenhæng til resten af området

I sagen, som bliver behandlet politisk på udvalgsmøderne i juni, fremgår det, at det ikke kun er selve havneområdet, der skal udvikles. Der skal også planlægges for en bedre sammenhæng mellem havneområdet og resten af byen. Opgaverne i projekt ”Kulturhavn” ser derfor således ud:

  • Idegenerering om kort- og langsigtede tiltag, der kan skabe yderligere liv og aktivitet på havnen. Dette gøres gennem inddragelse af borgere, virksomheder og foreninger.
  • Kobling mellem by og havn – samspil med maritimt center, havnebad, Kalvøen og vikinger mm.
  • Kobling mellem fjord og by – vandaktiviteter, natur, fjordstier mm.

Du kan læse mere om sagen i dagsordnerne for det kommende møde i Teknisk Udvalg, Plan og Miljøudvalget samt Fritids- og Kulturudvalget. Du finder dagsordnerne på kommunens hjemmeside.

Havnen i Frederikssund på en solskinsdag. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Havnen i Frederikssund skal udvikles til et levende og velbesøgt havneområde i Frederikssund by med café, spisesteder, fritidsliv og oplevelser.

Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.