Frederikssund Kommunes logo
7. juni 2021

Frederikssund Kulturhavn et skridt nærmere

På møder i Teknisk Udvalg, Plan og Miljøudvalget samt i Fritids- og Kulturudvalget i denne uge er det blevet besluttet at gå videre med planerne for at udvikle havnen i Frederikssund. Ideen er at skabe et aktivt, levende og velbesøgt havneområde i Frederikssund by med café, spisesteder, fritidsliv og oplevelser, som er velbesøgt af både borgere og turister.

Frederikssund Kulturhavn

Udvalgene behandlede og vedtog den indledende projektbeskrivelse og procesplan for udvikling af havnen på deres møder den 1., 2. og 3. juni. Teknisk Udvalg har endvidere indstillet, at havnen skal have nyt navn - Frederikssund Kulturhavn.

- Vi glæder os over, at det er tre enige udvalg, der overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler at gå videre med planerne om udvikling af havnen inden for de gældende regler og retningslinjer. Havneområdet i Frederikssund har et stort potentiale. Derfor tror vi på, at vi i samarbejde med en lang række interessenter – herunder beboere, borgere, foreninger og virksomheder – kan skabe en spændende havn, der kan tiltrække og bruges af både vores egne borgere og turister, udtaler formændene for Teknisk Udvalg, Plan og Miljøudvalget samt Fritids- og Kulturudvalget hhv. Tina Tving Stauning (S), Jørgen Bech (V) og Jesper Wittenburg (S).

De tre formænd håber på opbakning til sagen i både Økonomiudvalget og i Byrådet.

Bred inddragelse

Den projektbeskrivelse og procesplan, der nu er godkendt i de tre udvalg, forudsætter at planlægningen for området bliver gjort med bred inddragelse af lokalsamfundet - herunder både kultur- og idrætsforeninger, handelsstandsforeningen, virksomheder, beboere, interesserede borgere m.fl.

En af forudsætningerne for at planerne kan realiseres er, at der bliver lavet kystsikring i området til sikring af midtbyen i Frederikssund. Det forventes at en analyse af kystsikringsprojektet kan være færdig i efteråret 2021, hvorefter inddragelsen af lokalsamfundet kan begynde.

Havnen i Frederikssund på en solskinsdag. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Havnen i Frederikssund på en solskinsdag.

Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.