Frederikssund Kommunes logo
23. juni 2021

Et anderledes skoleår afsluttes

Efter et noget anderledes skoleår med hjemmearbejde, usikkerhed om eksaminer og langt mindre socialt samvær har niende klasserne nu sagt farvel til folkeskolen. Tirsdag den 22. juni var der dimissioner på skolerne, hvor eleverne fik deres eksamensbeviser.

Corona har haft stor betydning for det skoleår, der nu er ved at slutte. Hjemmeskole har fyldt en stor del af vinteren og foråret, og for afgangseleverne har det været en tid med både usikkerhed og socialt afsavn, men samtidig også en tid med plads til ekstra fordybelse og koncentration om skolearbejdet. Det har været forskelligt for alle elever, hvordan tiden med hjemmeskole, tiden i skolen og tiden op til eksaminer har været.

- Da anden nedlukning kom havde vi jo prøvet det før i 8. klasse, så vi fandt lidt nogle rutiner, og fandt ud af hvad vi kunne nå og ikke nå, så de ikke følte sig for presset. Man kunne se, at de afleveringer vi fik tilbage faktisk var bedre end normalt. Det var lidt overraskende, men de have nok bedre tid til at sætte sig med det, og så kunne de ringe til os, hvis der var noget, de ville spørge om. Det er mit indtryk, at de fagligt stærke har haft det godt med hjemmearbejde, fortæller dansk og historielærer Janus Baggersgaard fra Trekløverskolen afdeling Marienlyst. Han tilføjer:

- Men der var også en gruppe, som ikke kunne fungere hjemme, og der blev oprettet en lille gruppe for dem der enten ikke trivedes med at være hjemme eller havde det fagligt svært, som kunne komme på skolen og være der, så snart den regel blev indført nationalt. Det var rigtig godt, for de var svære at have kontakt til hjemme. De fleste af dem tog i mod at komme på skolen.

Janus Baggersgaard i midten. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Janus Baggersgaard i midten til dimission for 9. klasserne på Trekløverskolen afdeling Marienlyst.

Eksamen eller ej?

Et af de store usikkerhedspunkter for elevere i 9. klasse har været, om de skulle til eksamen eller ej. Sidste år blev eksaminerne for 9. klasser aflyst efter nedlukningen i foråret 2020. I år blev det dog besluttet, at eleverne skulle til eksamen, men hvis de fik en dårligere karakter end deres årskarakter, kunne de få årskarakteren overført til eksamensbeviset.

- Det var rart at få afklaret, at vi skulle til eksaminer. Men i starten var vi lidt utilfredse, fordi de sidste år slap for eksaminer – hvorfor skal vi så? Men vi kan godt se nu, at det var rart at lære at gå til eksaminer. Nu ved vi, inden vi starter på gymnasiet eller andet, hvordan det med prøver kommer til at foregå, fordi vi har prøvet det. Vi ved, hvordan vi reagerer under pres og hvordan vi er til en eksamen, fortæller Josefine Ciesla Beardsell fra 9.X på Trekløverskolen afdeling Marienlyst.

Josefine Ciesla Beardsell i midten med blomst og diplom. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Josefine Ciesla Beardsell i midten med blomst og diplom.

Også lærerne ventede spændt på et svar, og ikke mindst på hvilke vilkår en eventuel eksamen ville blive.

- Det var egentlig bare at fortælle dem, at de skulle tage det roligt. Udmeldingen var fra ministeriet at de skulle tage det med ro, og at det ville blive på elevernes præmisser. Kravene ville blive sat ned. Så da vi fandt ud af, at de skulle til eksamen, kørte vi eksamenstræningen fra de kom tilbage i skole. Vi fortsatte med pensum og klædte dem på til, hvad der skulle ske, fortæller Janus Baggersgaard.

En god slutning på året

Selvom skoleåret har været noget anderledes end normalt, og elever og lærere længe var i tvivl om, hvorvidt der blev eksaminer, så har eleverne klaret afgangsprøverne rigtig fint.

- Eksaminerne er gået over alt forventning. De vidste på forhånd, hvad deres årskarakter var. Hvis en elev fik syv i årskarakter og de så fik fire til eksamen, så kunne de få overført årskarakteren. Men de var velforberedte og tog det meget modent og som en rigtig eksamen. Vi havde meget fokus på, at karakteren ikke betød så meget, men mere at de skulle prøve at komme til eksamen og opleve det. Og det tror jeg, de tog til sig og var glade for, at de fik gjort, fortæller Janus Baggersgaard.

Elever, lærere og familier fra Trekløverskolens 9. klasser samlet i salen til dimission. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Elever, lærere og familier fra Trekløverskolens 9. klasser samlet i salen til dimission.

Det forgangne skoleår har også været præget af det manglende sociale aspekt ved at gå i skole. Når eleverne sidder hjemme, er der bare ikke de samme sociale interaktioner som der er, når de mødes dagligt. Også de sociale arrangementer har været lagt på hylden, for eksempel lejrskoler og fester. Heldigvis har der været fokus på netop det sociale og sammenholdet gennem hjemsendelsen.

- Jeg kan godt se, at det kan have været svært for nogle klasser, men vores klasse havde et godt sammenhold og var gode til at skrive sammen. Og vores lærere var gode til at få aktiviteter ind, så det ikke kun blev skole. Vi havde jo også været hjemme i sidste skoleår, så vores lærere havde lidt erfaring at trække på. Så det var lidt nemmere i år end sidste år. På en eller anden måde var det en fordel, men jeg have meget hellere været i skole. Vi har også misset vores lejrtur og alle de her sociale ting i klassen har vi ikke kunnet afvikle. Det har måske ikke haft en stor betydning, men for nogle har det nok haft betydning for sammenholdet. Og det var lidt en skuffelse at have gået og glædet sig til en lejrtur, og den så blev aflyst, fortæller Josefine Ciesla Beardsel.

Heldigvis har dette års 9. klasseelever haft mulighed for at få en god sidste skoledag og en dimission. Sidste års elever måtte undvære den sidste skoledag, som de fleste har set frem til.

- Skolen havde sikret, at det kunne forgå så normalt som muligt. Men vi var i klasserne, fik kastet karameller med handsker og mundbind på, og vi havde nomineringsvideo i klassen. Vi fik en rimelig normal sidste skoledag, men med handsker og mundbind hvis vi skulle blandes. Vi tænkte ikke, at vi missede noget som dem sidste år gjorde det, fortæller Josefine Ciesla Beardsel, der også ser frem til en dimission, hvor alle fire 9. klasser er samlet og får deres diplomer.

Der er 93 elever på Trekløverskolen, som afslutter 9. klasse i dette skoleår. På alle Frederikssund Kommunes folkeskoler er der i alt 386 elever, der nu er færdige med 9. klasse.

Glade elever siger farvel til folkeskolen. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Glade elever siger farvel til folkeskolen ved dimissionen for 9. klasserne på Trekløverskolen.

Skoleleder Joy Frimann Hansen taler til eleverne. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Der var pyntet med blomster og flag, og der blev holdt taler til de unge mennesker ved dimissionen. Her er det skoleleder Joy Frimann Hansen, der taler.

Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune.