Frederikssund Kommunes logo
17. juni 2021

Den Udendørs Gymnastiksal er taget i brug

Gymnastikopvisning, taler, leg og hygge var i centrum, da den nye Udendørs Gymnastiksal blev indviet torsdag den 17. juni. Mange børn var stede og klar til at se og ikke mindst prøve den nye aktivitetsplads.

Alle de fremmødte blev budt velkommen af chef for Center for Kultur og Fritid, Anders Munch Skovgren, og Idrætskonsulent Martin Hald, der fortalte lidt om, hvad man kan finde på den udendørs gymnastiksal.

Imens lyttede børn fra SFO’en på Ådalens skole til alt det, der blev fortalt, og bagved på pladsen viste Ådalens Skoles Livstilslinje en opvisning på redskaberne, så alle de fremmødte virkelig kunne se, hvad pladsen kan bruges til.

Børn fra SFO'en på Ådalens Skole venter tålmodigt på at få lov at lege på den nye Udendørs Gymnastiksal. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Børn fra SFO'en på Ådalens Skole venter tålmodigt på at få lov at lege på den nye Udendørs Gymnastiksal.

- Den Udendørs Gymnastiksal er blevet til igennem spændende samtaler med brugerne – svømmeklubberne, gymnastikforeningerne, boldklubberne, eksperter indenfor gymnastik og fodbold, Ådalen Skole og ikke mindst Lokale- og Anlægsfonden. Jeg vil gerne takke jer alle for jeres bidrag og viden. Resultatet af alle idéerne var at bringe gymnastiksalen udendørs og ud til offentligheden på en tryg og sjov måde. Og det synes jeg, ser ud til at være lykkedes utroligt godt, sagde borgmester John Schmidt Andersen, der også takkede entreprenørerne Elverdal og Gottlieb, Schul Landskabsarkitekter og Lokale- og Anlægsfonden. Sidstnævnte har bidraget med en støtte på 8,3 millioner kroner.

Borgmester klipper snoren. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Borgmester John Schmidt Andersen klipper den røde snor med hjælp fra de mange børn, der var til stede under indvielsen.

Efter borgmesteren fik formanden for Fritids- og Kulturudvalget, Jesper Wittenburg, ordet. Han glædede sig over at stå ved indvielsen af det nye anlæg, men kunne også se, at de mange børn var spændte på at komme op og prøve den af.

- Hvad betyder det egentlig med en udendørs gymnastiksal? Det er i sig selv lidt en modsætning, men det pirker jo blot til nysgerrigheden. Svaret er, at det er en nyfortolkning af gymnastikkens arena i det offentlige rum. Og så er det tanken, at det kan lægge op til spontan idræt og leg, og samtidig understøtte foreningernes faste aktiviteter, sagde Jesper Wittenburg.

Jesper Wittenburg, formand for Fritids- og Kulturudvalget, taler. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Jesper Wittenburg, formand for Fritids- og Kulturudvalget, taler.

Stolte entreprenører

Også entreprenørerne Elverdal og Gottlieb fik et par ord med på vejen, mens børnene fra SFO’en ventede lidt mere utålmodigt, men stadig siddende pænt, på at talerne blev overstået.

- Vi har et slogan i vores firma om, at det skal være sjovt at gå på arbejde, og det bliver det blandt andet, fordi vi laver sådan nogle projekter som det her, fordi vi kan se på jer, at I glæder jer til at komme ud og lege på det bagefter. Men også fordi det også er interessant for de voksne, for det er jo til alle aldre, og ikke kun til jer børn, sagde Jens Bo Thorsager, direktør i Elverdal.

- Vi er utrolig stolte af at have været en del af denne fantastiske proces, som det har været at bygge anlægget. Det startede med at Jens Bo fra Elverdal ringede til mig og spurgte, om vi ville være med til at byde på det her projekt. Og vi var skeptiske, for normalt arbejder vi ikke i underentreprise. Men vi blev enige om at lave et partnerska – vi kan også kalde det et ægteskab – og vi dannede et konsortium og gik sammen om at lave det her projekt. Det har været et fantastisk ægteskab, tak for det. Og tak til Schul Landskabsarkiteker, det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer. Og også tak til Frederikssund Kommune og byggeledelsen, det har også været et dejligt samarbejde, sagde Tobias Røndbjerg, direktør i Gottlieb A/S.

Jens Bo Thorsager fra Elverdal og Tobias Røndbjerg fra Gottlieb A/S taler. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Til højre er det Jens Bo Thorsager fra Elverdal og til venstre Tobias Røndbjerg fra Gottlieb A/S.

Fri leg

Efter talerne tog chef for Center for Kultur og Fritid igen kort ordet:

- Nu er der ikke flere kedelige voksne der skal tale…

Svaret kom prompte fra alle børnene:

- Jaaaaaa!

Derefter fik børnene lov at hjælpe med at holde den røde snor stille, så borgmesteren og udvalgsformanden kunne klippe den over og officielt åbne for Den Udendørs Gymnastiksal. Og straks snoren faldt til jorden, indtog børnene pladsen og legede glade på alle redskaberne.

Børn leger med trapez i Den Udendørs Gymnastiksal. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Børnene var meget begejstrede for alle redskaberne. Her leger de med trapez i Den Udendørs Gymnastiksal.

Dreng på klatrevæg. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Også klatrevæggene blev lynhurtigt taget i brug.

Pige hænger med hovedet nedad. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Man kan også hænge lidt på hovedet, hvis man har lyst til det.

Den udendørs gymnastiksal i fugleperspektiv. Foto: Frederikssund Kommune, Steven HolstDen Udendørs Gymnastiksal set fra luften.

Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen og Steven Holst.