Frederikssund Kommunes logo
23. juli 2021

Sommerfuglemyg fra Slangerup Renseanlæg

Som nabo til Slangerup Renseanlæg kan du opleve gener fra sommerfuglemyg fra renseanlæggets slambede.

Sommerfuglemyggene er grålige og cirka to til tre millimeter lange, og minder lidt om møl. Selvom de kan være irriterende, så stikker de ikke og gør hverken skade på mennesker eller bygninger.

Sommerfuglemyggene kommer fra slambede beplantet med siv. Slambede er en økonomisk billigere og miljømæssig bedre måde at håndtere og bortskaffe slam end andre traditionelle metoder.

Reducering af generne

Når Novafos tidligere har konstateret en større koncentration af sommerfuglemyg, har de sprøjtet slambedene med bekæmpelsesmidlet Karate 2,5 WG. Dette er ikke længere en mulighed, da brug af bekæmpelsesmidlet kan udgøre en risiko for vandmiljøet.

Novafos er derfor nu i gang med at undersøge hvilke andre muligheder der findes for at reducere generne fra sommerfuglemyg.