Frederikssund Kommunes logo
18. februar 2021

Vejen til vaccinerne

Nedenstående nyhed er baseret på materiale fra Sundhedsstyrelsen.

Få et overblik over, hvordan det foregår, når man bliver indkaldt til vaccination mod COVID-19. Det er Sundhedsstyrelsen, der bestemmer, hvem der skal vaccineres hvornår. Det er ligeledes Sundhedsstyrelsen, der inviterer borgere til at blive vaccineret.

Sundhedsstyrelsen udmelder, når der kan påbegyndes vaccination af en ny målgruppe.

Sygeplejerske holder kanyle med vaccineglas fra Pfizer-BioNTech i hånden. Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune.Sygeplejerske gør vaccine klar.

Hvornår vil du blive indkaldt?

Du vil blive visiteret til vaccination på baggrund af Sundhedsstyrelsens udmelding af målgrupper. Du visiteres enten via CPR-udtræk (f.eks. på baggrund af din alder), arbejdsplads (f.eks. sundhedsfagligt personale), bopælskommune (f.eks. modtagere >65 år af både praktisk hjælp og personlig pleje) eller behandlings-ansvarlig læge (f.eks. patienter i særlig øget risiko).

OBS

Da en hel målgruppe ikke kan vaccineres på én gang, kan der gå nogle uger, fra du er blevet visiteret vaccination, til du modtager en invitation til vaccination.

Hvordan vil du få invitation til vaccination?

Oftest vil du modtage invitation til vaccination via e-Boks eller et fysisk brev, hvis du er digitalt fritaget. Hvis du er blevet tilbudt vaccination via arbejdsplads (f.eks. sundhedsfaglige), kan du også modtage invitation til vaccination fra din arbejdsgiver. Hvis du er visiteret via din bopælskommune (f.eks. modtagere >65 år af både praktisk hjælp og personlig pleje) vil du blive inviteret af din bopælskommune.

Tidsbestilling

Når du har modtaget invitation til vaccination i e-Boks, skal du selv bestille tid til vaccination på vacciner.dk. Når du bestiller tid til vaccination, skal du bestille tid til både første og anden vaccination.
Når du bestiller tid til vaccination, vil du kunne se, hvilket sted du kan blive vaccineret.

Vær opmærksom på

Da antal vaccinedoser i øjeblikket er begrænsede, kan vaccinationscentrene kun åbne for et begrænset antal vaccinationer pr. dag. Der kan derfor i perioder forekomme mangel på ledige vaccinationstider. Der bliver gjort flere vaccinationstider tilgængelige. Tjek derfor gerne hver uge.

1. vaccination

Du møder op til vaccination på det sted, du har bestilt tid til. Har du fået tildelt en tid af din arbejdsgiver eller kommune, skal du møde op på det sted, de har oplyst til dig. Efter du er blevet vaccineret, skal du vente til observation i mindst 15 minutter på vaccinationsstedet.

2. vaccination

Som oftest vil du modtage din anden vaccination på samme sted som den første vaccination. Efter du er blevet vaccineret, skal du vente til observation i mindst 15 minutter på vaccinationsstedet.

Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune.