Frederikssund Kommunes logo
12. februar 2021

Undgå glatte fortove

Hvis din grund støder op til et fortov eller en sti, har du, som grundejer, ansvaret for at holde fortovet ved lige/ryddeligt om vinteren. Pligten omfatter rydning for sne og glatførebekæmpelse. Snerydning skal ske snarest muligt efter snefald.

Glatførebekæmpelse kan ske ved spredning af grus, sand eller evt. saltholdigt grus. Grundejeren har det juridiske ansvar for ovenstående på de fortove og stier, der støder op til grunden.

Grundejeren kan blive erstatningspligtig for uheld som følge af manglende eller mangelfuld vintervedligeholdelse. Husk at have forsikringen i orden.

Et pænt ryddet fortov. Foto: Frederikssund Kommune.