Frederikssund Kommunes logo
2. februar 2021

Nu har alle elever iPad eller PC

I 2019 besluttede Byrådet, at alle elever i 1. – 9. klasse i folkeskolen i Frederikssund Kommune skulle have en digital enhed til skolearbejdet. Med udleveringen af PC’er til de største klasser er beslutningen nu gennemført.

Som en del af budgettet for 2019 besluttede Byrådet, at alle elever i folkeskolen i Frederikssund Kommune skulle sikres at kunne bruge IT i undervisningen. Konkret betød det, at eleverne i 1. til 6. klasse skulle have iPads udleveret, mens elever i 7. til 9. klasse skulle have en PC.

Alle har nu fået en digital enhed

Beslutningen er blevet effektueret med udlevering af iPads til først 4. – 6. klasserne i august 2019, og derefter til 1. – 3. klasserne i 2020. Og netop i disse dage er de sidste PC’er så blevet udleveret til eleverne i 7. – 9. klasse.

- Dermed har vi nu udstyret alle folkeskoleelever med digitalt isenkram. Beslutningen tog vi jo længe før vi kendte til corona og hjemmeundervisning, for formålet med udstyret er at sikre, at eleverne kan få fuldt udbytte af undervisningen i en tid, hvor mere og mere foregår digitalt. Jeg håber, at eleverne vil få stor glæde af de digitale redskaber, og også at de bliver fortrolige med, hvordan man begår sig på en ansvarlig måde i den digitale verden, siger borgmester John Schmidt Andersen (V).

Borgmesteren har selv ved tidligere lejligheder været med til at uddele det digitale udstyr til eleverne.

Borgmester John Schmidt Andersen viser en af de computere, som eleverne har fået udleveret. Foto: Frederikssund Kommune.Borgmester John Schmidt Andersen viser en af de computere, som eleverne har fået udleveret. Foto: Frederikssund Kommune.

Eleverne skulle have haft PC'erne ved starten af skoleåret, men leveringen blev forsinket, da fabrikkerne i Kina har været lukkede på grund af Covid19. Da de genåbnede, var det med store forsinkelser, så PC'erne har været længe ventet på skolerne.

Indhold bestemmes af skolen

For så vidt angår indholdet på elevernes iPads, så er det centralt styret fra skolen, hvad der skal være af apps og programmer. Dermed kan eleverne ikke hente hvad som helst, de synes. Der installeres således kun de apps, der skal anvendes i undervisningen.

- Jeg glæder mig over, at vi nu er i mål med at uddele digitalt udstyr til vores skoleelever. Det er vigtigt, at vi i Byrådet tog denne beslutning om at prioritere eleverne i folkeskolerne. Det er et kvalitetsløft til både undervisningen og eleverne, siger formanden for Uddannelsesudvalget, Morten Skovgaard (V).

Når eleverne i 7. – 9. klasse får PC’er i stedet for iPads, skyldes det, at de store elever har mere tekstproduktion og behov for flere funktionaliteter, især i forbindelse med afgangsprøverne.

I alt er der siden august 2019 uddelt 2.348 iPads og 1.248 PC'er til eleverne i folkeskolen i Frederikssund Kommune.