Frederikssund Kommunes logo
4. februar 2021

Informationsmøde om boligudvikling i Vinge syd

Frederikssund Kommune er i gang med lokalplanarbejdet for et delområde af et projektforslag, der skal åbne for en ny boligbebyggelse på et knap 140.000 m2 stort areal i Vinge sydvest for Fællesmagasinet. Projektudvikleren ønsker, at planen rulles ud i 2 etaper, hvor etape 1 udgør et areal på 68.375 m2 og etape 2 udgør et areal på 69.024 m2. Byggeriet skal bestå både af etage-, række-, tæt/lav- og parcelhuse. 

Informationsmøde

Projektforslaget ligger på privatejede arealer, og det er således Kuben Management, der på vegne af projektudvikleren inviterer naboer og andre interesserede til et online informationsmøde.

Mødet holdes torsdag den 11. februar 2021 kl. 19.00 – 20.30.

Formålet med mødet er, at præsentere projektets overordnede visioner samt de foreløbige planer for delområde 1. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til arkitekterne bag projektet. Repræsentanter fra Frederikssund Kommunes administration vil også deltage i mødet.

Mødets program:

  • Intro
  • Området
  • Projektet
  • Delområde 1
  • Spørgsmål og dialog

Hvis du ønsker at deltage i mødet, så send en mail til projektkoordinator Nana Lysbo Svendsen på nals@kubenman.dk.

Skitse af delområde 1 i projektet. Grafik: Kuben Management.Skitse af delområde 1 i projektet.

Grafik: Kuben Management.