Frederikssund Kommunes logo
9. februar 2021

Hvornår skal jeg vaccineres?

Mange borgere kontakter kommunen, fordi de er farer vild i alle informationerne om vaccination.

Alle borgere i Danmark modtager en direkte invitation til vaccination fra Statens Seruminstitut i sin e-boks (eller hvis man har en særlig ordning, som A-post). Så hold øje i din e-boks-postkasse eller i din rigtige postkasse, så får du direkte besked, når det er din tur.

Indtil nu er følgende borgere fået tilbud om vaccine:

  • Alle brogere på omsorgscentre og Rehabiliteringsafdeling, blevet tilbudt vaccineret. 90% af borgerne har taget i mod tilbuddet og er færdigvaccineret.
  • Alle borgere på 93 år og derover har fået tilbud om vaccine – og vaccineres første gang i uge 6.
  • Alle +65 årige, der både modtager praktisk og personlig hjælp har fået tilbud om vaccine – men på grund af manglende vacciner venter nogle af disse borgere stadig. Regionen har oplyst, at så snart, der er tilstrækkeligt med vacciner, igangsættes vaccination af denne gruppe igen. Vi kender ikke planen herfor, men forventer flere vacciner allerede i de kommende uger.

Pårørende og bekendte til ældre borgere, borgere i særlige risiko eller borgere som har svært ved kontinuerligt at læse post, opfordres til at hjælpe med at holde øje med information fra Statens Seruminstitut.

Kommunikation er en svær ting lige nu, fordi prioriteringerne og vaccineleverancerne hele tiden ændrer sig. På kommunens hjemmeside og Facebook vil der løbende blive informeret om planerne for vaccination.

Mange vacciner ligger klar i en foliebakke. Foto: Frederikssund Kommune.