Frederikssund Kommunes logo
25. februar 2021

Hundredvis af nye boliger på vej i Vinge

Mange nye boliger vil i de kommende år skyde op i Vinge, efter at Byrådet onsdag den 24. februar godkendte salget af fire storparceller i Vinge. Og det er vel at mærke udover de 198 almene boliger, som Boligselskabet Rosenvænget inden længe begynder at opføre ved Vinge Station.

- Det er et kæmpestort spring fremad for vores byudviklingsprojekt i Vinge. Der har været rigtig god interesse fra investorerne for de udbudte grunde, og det glæder mig, at vi nu har indgået aftale om nogle rigtig spændende byggeprojekter. Med de købstilbud, vi har valgt, sikrer vi, at der bliver en stor variation i bebyggelserne, hvilket giver mulighed for en varieret beboersammensætning i Vinge, siger borgmester John Schmidt Andersen (V), og understreger, at kommunen fortsat er i dialog med andre interesserede investorer om yderligere salg af grunde i Vinge.

Tre byggeprojekter

De mange nye boliger fordeler sig på byggeprojekter fra tre forskellige investorer. Det drejer sig om Fabulas, Bærebo og Innovater.

Fabulas har købt to storparceller vest for Deltavej i Deltakvarteret, hvorpå de vil opføre i alt 100 andelsboliger i to etaper. Boligerne bliver opført i to til fire etager og kommer til at ligge i to grupper med tilhørende fælleshuse. Boligerne bygges primært i træ beklædt med vedligeholdelsesfrie materialer. Fabulas forventer at påbegynde byggeriet i sensommeren 2021.

Illustration: Fabulas, C.F. Møller, MOEIllustration: Fabulas, C.F. Møller, MOE.

Bærebo har indgået købsaftale på en storparcel vest for Deltavej i Deltakvarteret, hvorpå de vil opføre 60-80 boliger med fælleshuse. Bebyggelsen vil i sit udtryk have karakter af et bæredygtigt bofællesskab, hvilket blandt andet kommer til udtryk i træbygninger og grønne tage primært på fælleshusene. Bærebo forventer at kunne igangsætte byggeriet primo 2022.

Illustration: Bærebo.Illustration: Bærebo.

Innovater har købt en parcel syd for Vinge Station. Her indeholder projektforslaget en dagligvarebutik på 1200 kvm. i stueplan og 42 boliger fra 1. til 5. etage. Boligernes gennemsnitlige størrelse vil blive på 75-80 kvm. og med fælles tagterrasse og udeareal på 1. sal.

Illustration: Innovater, Nordconsult ArkitekturIllustration: Innovater, Nordconsult Arkitektur.

Frederikssund Kommune har stillet krav om bæredygtig DGNB-certificering af byggerierne, hvilket alle investorer vil leve op til.

Fortsat dialog med interesserede

Erhvervsmægler Christoffer Hendrich fra Nordicals Nordsjælland, som har været mægler på salget, bekræfter, at der har været stor interesse for grundene både nord og syd for Vinge Station:

- Vi har oplevet en stigende interesse på begge områder, efter at de blev udbudt med en budfrist sammenholdt med, at stationen åbnede. Både vi og kommunen er i dialog med potentielle kunder til de sidste to parceller ved stationen, fortæller mægleren.

De fire storparceller har en samlet salgspris på 24,2 mio. kr. ekskl. moms.