Frederikssund Kommunes logo
15. februar 2021

Fortsat lille stigning i antal smittede borgere

Smitteniveauet i Frederikssund Kommune stiger fortsat. Således var der søndag den 14. februar klokken 14 konstateret 41 smittede borgere i de seneste syv dage. Det er to mere end søndagen inden. Det giver et incidenstal på 90,9 smittede pr. 100.000 borgere.

Der er ikke kendskab til smitteudbrud nogen steder, og de smittede borgere fordeler sig bredt i aldersgruppen 1 til 87 år. Grundet lav smitte har Styrelsen for Patientsikkerhed ophævet besøgsforbuddet på Omsorgscentret Pedershave. Der er dog fortsat besøgsrestriktioner. Læs mere om det på Omsorgscenter Pedershaves egen hjemmeside. Det forventes også, at besøgsforbuddet på Attendo vil blive ophævet i løbet af uge syv.

De mindste elever er tilbage i skole

I den forgangne uge vendte eleverne i 0.-4. klasse tilbage til skolerne og SFO. Siden børnene vendte tilbage i skole, har de så vidt muligt været i deres egne klasser og som udgangspunkt med så få lærere som muligt. Det gælder også i deres frikvarterer og i SFO og klub, hvor børnene så vidt muligt også skal være i faste grupper. 

For at forhindre spredning af Coronaen er der arrangeret ekstra rengøring på skolerne, og forældre eller andre, der afleverer og henter deres børn skal bære mundbind eller visir. Også forældre eller andre besøgende i børnehusene skal bære mundbind.

Med skoleåbningen er det tillige et krav, at alle lærere, pædagoger mv. tilbydes kviktest to gange ugentligt. Med kort varsel uddannede Copenhagen Medical alle kommunens sundhedsplejersker til opgaven tirsdag den 9. februar og allerede torsdag den 11. februar var de første sundhedsplejersker i gang med at kvikteste på Fjordlandsskolens afdeling Dalby og Ådalens Skole. Fredag var det blevet Slangerup Skole afdeling Lindegårds tur. I alt testede Sundhedsplejen 38 medarbejdere på skoleområdet og alle var negative. Sundhedsplejerskerne blev taget godt i mod på skolerne og fik ros for indsatsen. Der var i det hele taget god stemning. Efter vinterferien fortsætter tilbuddet om kviktest til alle lærere og pædagoger på skolerne, og også på de private skoler.

Også i nogle sociale institutioner og i dagtilbud skal der gang i kviktestene. Omsorgscentrene har ligeledes fået tilbud om kviktest.

Fire procent er påbegyndt vaccination

Statens Serum Institut er begyndt at oplyse om kommunernes vaccinationsprocent på deres hjemmeside. Fire procent af Frederikssund Kommunes borgere svarende til 1.700 borgere er påbegyndt vaccination og tre procent svarende til 1.300 borgere er færdigvaccineret. På kommunens omsorgscentre er 95 procent påbegyndt vaccination og 90 procent er færdigvaccineret. 

I den forgangne uge blev de ældste af kommunens borgere vaccineret. Kommunens i alt 66 borgere på 93 år eller over fik en invitation til vaccination fra Statens Seruminstitut (målgruppe 3). I alt 17 borgere ønskede hjælp til kørsel til vaccinationscentret i Hillerød. 14 borgere blev kørt af Movia mandag den 8. februar. Der var medarbejdere fra Frederikssund Kommune på vaccinationscentret for at tage hånd om borgerne fra kommunen. Det viste sig at være en god idé, idet det generelt var svært for borgerne at orientere sig og overskue situationen. Tre borgere med særlige behov blev tirsdag den 8. februar kørt i en kommunal bus med støtte fra medarbejdere fra Daghjemmet. Dårligt vejr, et utal af kommunale busser og trange parkeringsmuligheder skabte lidt kaotiske forhold ved vaccinationsstedet. Borgerne tog det dog med ro og tålmodighed, og til trods for at de først var hjemme igen mange timer efter, takkede alle for en god og spændende dag. 

Der er ligeledes langt om længe blevet åbnet for vaccination til borgere på 65 år og over, som modtager personlig og praktisk hjælp (målgruppe 2). Allerede i begyndelsen af januar modtog borgerne en invitation til vaccination, men på grund af manglende leverancer af vacciner har det ikke været muligt at booke tid. Torsdag den 18. februar 2021 klokken 15.00 – 20.00 vaccineres de borgere, der har bedt om hjælp til tidsbestilling og kørsel, i Frederikssund Hallen. Det bliver lokale praktiserende læger, som skal forestå vaccinationerne og administrationen er i fuld gang med at planlægge vaccinationen.

Vacciner i små flasker på et bord med grøn dug. Foto: Frederikssund Kommune.Vacciner og andet udstyr klar til at blive givet til borgere.

Foto: Frederikssund Kommune.