Frederikssund Kommunes logo
8. februar 2021

Fortsat en del smitte i omløb

I slutningen af uge 5 var der 29 smittede på en uge i Frederikssund Kommune. Det er hen over weekenden steget til 39. Der er altså al mulig grund til fortsat at følge de generelle råd om god hygiejne, mundbind mv.

Genåbning af skolen for de små klasser

Mandag den 8. februar kan 0. – 4. klasserne igen komme i skole. Når skolerne åbner, gælder det, at forældre og andre besøgende skal bruge mundbind eller visir på skoler, dagtilbud, klub/SFO'er, mens lærere, pædagoger og andre medarbejdere ikke skal bære mundbind. I forbindelse med skoleåbningen vil der også blive gjort rent en ekstra gang dagligt på kontaktfladerne, så risikoen for smittespredning bliver mindsket.

Vaccinationer

Den 31. januar blev i alt 236 beboere på omsorgscentrene og Rehabiliteringsafdelingen vaccineret anden gang. Det betyder, at 90% af kommunens plejehjemsbeboere nu er færdigvaccineret. Frederikssund Kommune er dermed blandt de tre kommuner i regionen med den højeste andel af færdigvaccinerede plejehjemsbeboere, idet gennemsnittet for Region Hovedstaden ligger på 78 % færdigvaccinerede plejehjemsbeboere. Også 299 medarbejdere i frontpersonalet blev vaccineret.

Mens regionen er begyndt at vaccinere gruppe 3 (+85 år), så er der stadig mange borgere i gruppen af +65-årige, der både modtager praktisk og personlig hjælp, som tidligere har modtaget vaccinationsbrev, men som stadig venter på en vaccine. Så snart, der er tilstrækkeligt med vacciner, igangsættes vaccination af denne gruppe igen. Vi kender ikke planen herfor, men forventer flere vacciner allerede i de kommende uger.

Test

Det er besluttet, at lærere, pædagoger m.fl. tilbydes to ugentlige kviktest på skolerne. Det bliver kommunens egne sundhedsplejersker, som er uddannede sygeplejersker og i forvejen kommer på skolerne, som står for podningen på skolerne.

Kadencen for systematisk test af plejepersonale er også to gange pr. uge. I uge 5 er der gennemført 735 test på plejepersonale. Indtil videre er ingen medarbejdere testet positive. Også borgerne kan fortsat blive testet på Lundevej 11 i Frederikssund hver mandag, onsdag, fredag og søndag ml. kl. 8 og 20, og mange benytter sig af muligheden. Der testes over 800 borgere hver åbningsdag.

Smittespredning

Der er ingen smittede på børneområdet i uge 5. Der er enkelte smittede medarbejdere på ældreområdet, herunder en rengøringsassistent på Solgården og en vikar i aftenvagt i Døgnplejen. Men det har ikke givet anledning til test af borgere, da værnemidler er brugt korrekt. Derudover er en borger, som modtager hjælp fra Døgnplejen smittet med den britiske variant. På Pedershave og Attendo er alle negative efter sidste test, og vi venter på at få ophævet besøgsforbuddene.

Forskellige mundbind på et bord. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Der er stadig al mulig grund til at følge de generelle råd for at begrænse smitten.

Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.