Frederikssund Kommunes logo
3. februar 2021

Første unge fra Campus i ungdomsboliger

Ungdomsboligerne på Birkevænget i Frederikssund – nu Birkekollegiet – er indtil nu blevet brugt til unge, der har brug for støtte via en kontaktperson, men som er i stand til at klare dagligdagen på egen hånd. Center for Familie og Rådgivnings indsats overfor de unge har fokus på uddannelse og arbejde, så den unge får de nødvendige kompetencer til at kunne klare et  selvstændigt voksenliv.

Første lejligheder udlejes til campuselever

Frederikssund Kommune har anvisningsret til 14 af boligerne, men i oktober besluttede Økonomiudvalget, at også Campus Frederikssund skal kunne indstille unge inden for målgruppen til disse ungdomsboliger. Derfor er der lavet en samarbejdsaftale mellem Center for Familie og Rådgivning og Campus, som indebærer, at når et værelse bliver ledigt, vil det enten blive besat af en ung gennem Center for Familie og Rådgivning eller af en ung efter indstilling fra rektorerne på Campus.

Målsætningen er, at halvdelen af boligerne med tiden skal bruges af unge fra Campus, og de første to lejligheder er nu ved at blive lejet ud til unge herfra.

Navneforandring

Formanden for Uddannelsesudvalget i Frederikssund Kommune, Morten Skovgaard (V), glæder sig over, at den nye ordning nu viser sit værd:

- Det giver en mere rentabel drift af ungdomsboligerne, at vi har givet Campus Frederikssund mulighed for at hjælpe nogle af deres elever i denne målgruppe med en ungdomsbolig. Derfor glæder det mig, at de første unge fra Campus nu er på vej ind i boligerne, så vi på den måde understøtter uddannelsesmiljøet på Campus. Samtidig vil der med tiden komme en mere blandet beboersammensætning i ungdomsboligerne, hvilket også vil være en fordel for de unge. Af samme grund valgte vi i Uddannelsesudvalget også at give boligerne et nyt navn, så de fremover hedder Birkekollegiet, fortæller Morten Skovgaard.

Social vicevært

Til ungdomsboligerne er der tilknyttet en social vicevært, der står til rådighed for de unge og kan være med til at opfange eventuelle problemer tidligt. Sammen med Center for Familie og Rådgivning koordinerer den sociale vicevært mellem Frederikssund Kommune, rektorerne på Campus og Domea, som administrerer lejemålene.

Ungdomsboligerne Birkekollegiet i Frederikssund. Foto: Frederikssund Kommune.Ungdomsboligerne Birkekollegiet i Frederikssund.

Foto: Frederikssund Kommune.